CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 37001:2016 - Hệ thống quản lý Chống hối lộ

Hiện nay việc hối lộ và tham nhũng đang trở thành vấn nạn trên toàn thế giới. hối lộ không những khiến cho việc xuống cấp đạo đức, xã hội mà còn làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế và chính trị của mỗi quốc gia. Để giải quyết được vấn đề này thì nhiều nỗ lực của các quốc gia bằng văn bản luật tuy nhiên chưa đủ mạnh. Việc này cần có trách nhiệm chủ động của các doanh nghiệp tổ chức tham gia vào đấu tranh chống hối lộ.

tiêu chuẩn iso 37001:2016

Tiêu chuẩn ISO 37001:2016, Hệ thống quản lý Chống hối lộ

Vào tháng 10 năm 2016 tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành bộ Tiêu chuẩn ISO 37001 với những yêu cầu, hướng dẫn cụ thể nhằm tạo lập, xây dựng và duy trì cải tiến nhằm hạn chế các hành vi tham nhũng, hối lộ và được hoạt động độc lập hoặc tích hợp vào hệ thống quản lý chung đang vận hành.

ISO 37001:2016 được thiết kế nhằm xây dựng văn hóa chống hố lộ trong các doanh nghiệp, tổ chức và thực thi những biện pháp kiểm soát thực sự phù hợp để từ đó gia tăng khả năng phát hiện hối lộ cũng như làm giảm phạm vi ảnh hưởng của chúng. Tiêu chuẩn ISO 37001:2016, Hệ thống quản lý Chống hối lộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, được thiết kế để hỗ trợ và tăng cường các nỗ lực này, tạo ra sự minh bạch và rõ ràng trong hoạt động kiểm soát của tổ chức, đồng thời cung cấp cách thức thực hiện các biện pháp này một cách hiệu quả nhất. Hệ thống này có thể độc lập hoặc được tích hợp vào hệ thống quản lý chung của tổ chức.

ISO 37001 sử dụng một loạt các biện pháp và kiểm soát liên quan, bao gồm hướng dẫn hỗ trợ, hệ thống quản lý chống hối lộ quy định các yêu cầu đối với:

 • Chính sách và thủ tục chống hối lộ
 • Lãnh đạo quản lý hàng đầu, cam kết và trách nhiệm
 • Giám sát bởi người quản lý tuân thủ hoặc chức năng
 • Đào tạo chống hối lộ
 • Đánh giá rủi ro và sự siêng năng đối với các dự án và đối tác kinh doanh
 • Kiểm soát tài chính, mua sắm, thương mại và hợp đồng
 • Báo cáo, theo dõi, điều tra và đánh giá
 • Hành động khắc phục và cải tiến liên tục

Phạm vi hoạt động của ISO 37001

Phạm vi của hệ thống phòng chống hối lộ này bao gồm việc hối lộ tại các tổ chức công, tổ chức tư và phi lợi nhuận bao gồm các hoạt động hối lộ bởi tổ chức hoặc các nhân viên của tổ chức, và hoạt động hối lộ được trả hoặc được nhận bởi một bên thứ ba. Hối lộ có thể diễn ra ở bất cứ đâu, có giá trị từ rất nhỏ đến rất lớn, và có thể bao gồm các lợi ích về tài chính cũng như phi tài chính.

Đối tượng áp dụng của Tiêu chuẩn ISO 37001

Bộ tiêu chuẩn ISO 37001 mang tính tổng quát nên có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức ( hoặc cụ thể một bộ phận trong tổ chức) không phụ thuộc vào ngành nghề và quy mô của tổ chức đó.

Lợi ích cho Doanh Nghiệp khi áp dụng ISO 37001

Hai lợi ích chính của ISO 37001:2016 mang lại cho Doanh Nghiệp của bạn là: 

 • Tiêu chuẩn ISO 37001 được áp dụng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro của việc hối lộ trong tổ chức.
 • chứng minh cho các khách hàng, chủ sở hữu và các bên liên quan đến hoạt động kinh doanh rằng tổ chức đã thiết lập các biện pháp kiểm soát chống hối lộ hiệu quả.

 Bộ tiêu chuẩn ISO 37001:2016 được thiết kế nhằm cung cấp cho tổ chức thực thi hiệu quả hệ thống quản lý chống hối lộ và làm tăng những hiệu quả của biện pháp kiểm soát mà tổ chức của bạn đang có sẵn. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức phải thực thi một chuỗi các biện pháp như thông qua Chính sách chống hối lộ, chỉ định người có trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ chính sách này, điều chỉnh và đào tạo nhân viên, tiến hành đánh giá rủi ro đối với các dự án và hoạt động kinh doanh đi kèm, thực thi các biên pháp kiểm soát tài chính và thương mại, và thiết lập các thủ tục thông báo và điều tra.

Việc thực thi hệ thống quản lý chống hối lộ yêu cầu về vai trò của lãnh đạo và các quy định từ lãnh đạo cao nhất, chính sách và các chương trình cần phải được truyền đạt tới toàn bộ nhân viên và các bên liên quan như các nhà cung cấp, đối tác, khách hàng.

Chứng chỉ chứng nhận iso 37001

Do iso 37001 không phải là bộ luật nên không bắt buộc với Doanh Nghiệp. Những tổ chức nào mong muốn áp dụng có thể lựa chọn một bên thứ 3 được công nhận để chứng nhận theo ISO 37001 nhằm khẳng định hệ thống chống hối lộ của mình đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Mặc dù việc được chứngnhận phù hợp với ISO 37001 không thể đảm bảo rằng không có nạn hối lộ xảy ra trong tổ chức hoặc có liên quan đến tổ chức, nhưng tiêu chuẩn này cho thấy tổ chức đã thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp được thiết kế để ngăn chặn nạn hối lộ.


 • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA
 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
 • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
 • Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn
Chia sẻ

Dịch vụ liên quan

DMCA.com Protection Status