CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Nhãn V - Đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm thuần chay và ăn chay

V-Label là một biểu tượng đã được phê duyệt và công nhận trên toàn thế giới để dán nhãn cho các sản phẩm và dịch vụ thuần chay và ăn chay. Đối với người tiêu dùng, đây là một hướng dẫn đáng tin cậy và đơn giản để giúp họ trong khi mua sắm. Với V-Label, các công ty coi trọng sự minh bạch và rõ ràng.


NHÃN V LABEL

LỊCH SỬ NHÃN V-LABEL

Thương hiệu V-Label được thiết kế tại Ý vào những năm 1970 bởi Hiệp hội Ăn chay Ý. Kể từ khi thành lập, nó đã được sử dụng như một thương hiệu thể chế và khác biệt của Hiệp hội, sau đó nó đã được giới thiệu lần đầu tiên trong bối cảnh quốc tế tại Đại hội Ăn chay Châu Âu đầu tiên được tổ chức tại Ý vào năm 1985.

LỢI ÍCH 

1 – Tính quốc tế

Thương hiệu V-Label là thương hiệu quốc tế được công nhận là thương hiệu xuất sắc nhất trên thế giới.

Nó đã được đăng ký tại hơn 70 quốc gia trải dài trên 5 châu lục, bao gồm:

 • Tất cả các nước Châu Âu
 • Canada và Hoa Kỳ
 • Trung Quốc và Hàn Quốc

2  – Sự đồng nhất

Mặc dù có tính lan tỏa, V-Label vẫn duy trì tính đồng nhất của các tiêu chí giải thưởng ở tất cả các quốc gia nơi nó được sử dụng.
Tính năng này là một lợi thế cho:

 • Các nhà phân phối: mặc dù các nhà sản xuất ở các quốc gia khác nhau sẽ có thể tin tưởng vào tiêu chí phân công rõ ràng và rõ ràng mà không có sự khác biệt
 • Các nhà sản xuất: trong khi có các nhà máy sản xuất ở các quốc gia khác nhau sẽ phải đối mặt với cùng một quy trình phê duyệt mà không có bất kỳ sự khác biệt nào
 • Người tiêu dùng: sẽ mua các loại rau có chất lượng như nhau bất kể địa điểm sản xuất

3 – Quy định rõ ràng

Thông số kỹ thuật được sử dụng để cấp nhãn hiệu V-Label đã được các hiệp hội rau quả lớn của Châu Âu tạo ra và phê duyệt .

Cung cấp các yêu cầu rõ ràng và định nghĩa rõ ràng của người ăn chay để loại bỏ bất kỳ nghi ngờ về sự phù hợp của sản phẩm, làm cho sự khác biệt giữa hai loại xác định.

Các tiêu chí được cập nhật liên tục để tuân thủ chặt chẽ nhất có thể các quy định pháp luật hiện hành và bắt kịp với công nghệ sản xuất mới trong lĩnh vực thực phẩm và mỹ phẩm.

4 – An toàn và tin cậy

Thương hiệu V-Label thực hiện kiểm tra thực tế đối với mỗi tài liệu tham khảo đã được phê duyệt.

Không chấp nhận việc tự khai báo của người sản xuất, việc kiểm tra tài liệu được thực hiện và khi cần thiết sẽ tiến hành kiểm tra hoặc đánh giá tại nơi sản xuất.

Bất chấp sự nghiêm ngặt của các cuộc kiểm tra, quy trình phê duyệt rất năng động và thiết thực cho các nhà sản xuất, những người có thể tin tưởng vào kinh nghiệm của các đại diện địa phương bất cứ lúc nào.


Một số thông tin khác

V-Label là nhãn hiệu độc lập duy nhất của Châu Âu cho danh mục “thuần chay” và “ăn chay”.

Các sản phẩm mang V-Label không chỉ được kiểm tra về thành phần mà còn được kiểm tra ở mọi giai đoạn phát triển sản phẩm. Do đó, V-Label là một chỉ số tin cậy đơn giản giúp người tiêu dùng tiết kiệm được những rắc rối khi giải mã danh sách thành phần.

Tiêu chí để ghi nhãn một sản phẩm mang V-Label là thuần chay hay ăn chay?

Định nghĩa của các thuật ngữ "thuần chay" và "ăn chay", là cơ sở của V-Label, phù hợp với định nghĩa khuyến nghị được chỉ định trong Hội nghị Bộ trưởng Bảo vệ Người tiêu dùng lần thứ mười hai được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Đức.

NHAN VLABEL

Ăn chay (không có thịt động vật)

Thực phẩm hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác không chứa động vật hoặc thịt động vật được coi là ăn chay. Khái niệm này tính đến tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất và chuyển đổi. Thực phẩm hoặc các sản phẩm khác làm từ động vật sống và các sản phẩm động vật được coi là sản phẩm chay.

Thuần chay (không có sản phẩm động vật: sản phẩm thịt, sản phẩm từ sữa, trứng, mật ong, v.v.)

Thực phẩm hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác không chứa động vật hoặc thịt động vật được coi là thuần chay. Để trở thành người thuần chay, những thực phẩm và sản phẩm này không được làm từ động vật sống và sản phẩm động vật. Khái niệm này tính đến tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất và chuyển đổi.

Các tiêu chí V-Label khác

Nhãn V không bao giờ được cấp trong các trường hợp sau:

 • đối với các sản phẩm có chứa GMO (Sinh vật biến đổi gen)
 • đối với các sản phẩm chứa trứng từ gà mái được nuôi trong lồng (bao gồm lồng được trang bị nội thất và nuôi theo nhóm nhỏ)
Bao bì

V-Label không loại trừ các sản phẩm có bao bì chứa các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Tuy nhiên, các công ty được khuyến khích tránh loại bao bì này.


Phân bón và nông nghiệp

Quy trình cấp V-Label cho các sản phẩm và nguyên liệu bao gồm tất cả các giai đoạn từ khi thu hoạch. Các loại phân bón được sử dụng cho đất mà nguyên liệu cho các sản phẩm được dán nhãn được trồng không nằm trong số các tiêu chí được sử dụng. Tuy nhiên, nguyên liệu thô từ nông nghiệp thuần chay và hữu cơ được ưu tiên hơn và các công ty được khuyến khích cố tình tránh sử dụng phân bón có chứa các chất có nguồn gốc từ động vật.

Dấu vết của các thành phần và chất gây ô nhiễm khác

Trên bao bì, dấu vết của các chất gây dị ứng hoặc các sản phẩm có nguồn gốc động vật có thể xuất hiện trong quá trình sản xuất vẫn do công ty quyết định. Bằng cách chỉ ra sự hiện diện tiềm tàng của dấu vết của một số thành phần nhất định, các công ty tự bảo vệ mình trước mọi truy tố hình sự trong trường hợp người tiêu dùng có phản ứng dị ứng. Thực tế là thông tin này được chỉ ra không nhất thiết ngụ ý rằng sản phẩm thực sự chứa các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Thông tin này chỉ nhằm mục đích cảnh báo người tiêu dùng rằng có thể gây ô nhiễm tối thiểu trong quá trình sản xuất.

Các sản phẩm mang dấu hiệu này tuân thủ các tiêu chí V-Label yêu cầu không có thành phần động vật nào được thêm vào trong quá trình sản xuất. Điều này phải được thiết kế để loại trừ bất kỳ sự ô nhiễm nào bởi các thành phần có nguồn gốc động vật. Theo các tiêu chí được xác định bởi V-Label, tổng ô nhiễm của tất cả các thành phần động vật có thể kiểm chứng được trong thành phẩm không được vượt quá 0,1% (1 g / kg). Một số nhóm sản phẩm nhất định có thể tuân theo các quy tắc khác dựa trên “ngưỡng phát hiện khả thi về mặt kỹ thuật”.


Các ví dụ

Nhãn V không bao giờ được cấp cho các sản phẩm sau đây hoặc cho các sản phẩm có chứa bất kỳ thành phần nào sau đây:

 • Sản phẩm từ lò mổ
 • Chất béo từ cá, miếng cá hoặc động vật biển khác
 • Hương liệu có nguồn gốc động vật (ngoại trừ hương liệu từ sữa)
 • Trứng trừ trứng gia cầm (chẳng hạn như trứng cá muối)
 • Các sản phẩm sữa làm từ rennet động vật
 • sữa ong chúa
 • Thuốc nhuộm được làm từ các thành phần từ động vật (chẳng hạn như cochineal)
 • Đường tinh luyện sử dụng màu đen động vật
 • Chất hoặc phụ gia nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật
 • Làm rõ bằng cách sử dụng các chất từ ​​động vật (chẳng hạn như gelatin và keo cá)

Nhãn V trong danh mục "thuần chay" chỉ được cấp cho các sản phẩm hoàn toàn không chứa các sản phẩm động vật được bổ sung như:

 • Trứng
 • Mật ong
 • Sản phẩm từ sữa
 • Sáp động vật
 • Thuốc nhuộm từ các sản phẩm động vật
 • Chất liệu hoặc chất phụ gia có nguồn gốc từ động vật
 • Làm rõ bằng cách sử dụng các chất từ ​​động vật (chẳng hạn như lòng trắng trứng)

Thực phẩm và các sản phẩm khác được phân loại là “thuần chay” hay “ăn chay” như thế nào?

Các công ty muốn công nhận sản phẩm với V-Label phải tuyên bố với dịch vụ cấp giấy phép tất cả các thành phần của các sản phẩm này và tất cả các chất phụ gia được sử dụng trong quá trình sản xuất. Trên cơ sở công bố này do chính công ty đưa ra và sau đó một cuộc thanh tra do nhóm V-Label thực hiện, thực phẩm và các sản phẩm khác sau đó có thể được phân loại là “thuần chay” hoặc “ăn chay”.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA THỰC PHẨM CHAY VÀ THUẦN CHAY


Những biện pháp nào được thực hiện để đảm bảo rằng các công ty tuân thủ các yêu cầu của V-Label?

Nhóm V-Label có quyền đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm nhằm đảm bảo uy tín và những lợi thế mà V-Label mang lại.
Bất kỳ sửa đổi nào đối với công thức hoặc bất kỳ thay đổi nào được áp dụng cho quy trình sản xuất thực phẩm và các sản phẩm khác mang nhãn V-Label phải được thông báo ngay cho các thành viên của nhóm V-Label phụ trách quản lý chất lượng. Khi công ty đã tuyên bố những thay đổi được thực hiện, một cuộc kiểm tra mới được thực hiện.

Có trường hợp nào mà việc hiển thị V-Label không có ý nghĩa không?

Không phải tất cả các loại thực phẩm đều cần phải dán nhãn V: các sản phẩm đơn chức năng như trà, gia vị, nước khoáng và nguyên liệu thô như rau quả luôn có nguồn gốc thực vật và không nhất thiết phải dán nhãn như vậy. Mặc dù không có gì bất lợi khi quảng cáo sản phẩm bằng cách nêu rõ điều hiển nhiên, nhưng điều đó không liên quan.

Chứng chỉ bằng cấp

Khi quá trình cấp phép hoàn tất, giấy chứng nhận cấp phép sẽ được cấp cho sản phẩm trong danh mục liên quan.

 • Chứng chỉ có hiệu lực 1 năm
Chia sẻ

Dịch vụ liên quan

DMCA.com Protection Status