CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Sự khác nhau giữa ISO 9000 và tiêu chuẩn TQM

Hiện nay việc áp dụng những bộ tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng được các Doanh Nghiệp áp dụng rất nhiều và mang về nhiều lợi ích cho họ. Một trong những bộ tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng được sử dụng nhiều là ISO 9000 và hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt 2 bộ tiêu chuẩn này.


Các chuyên gia chất lượng có chia sẻ về sự khác nhau giữa tiêu chuẩn ISO 9000 và tiêu chuẩn TQM. Theo các chuyên gia chất lượng thì ISO 9000 là mô hình quản lý chất lượng từ trên xuống dựa trên các hợp đồng và nguyên tắc đề ra. Còn với hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) bao gồm những hoạt động độc lập từ dưới lên dựa vào lòng tin cậy, trách nhiệm và sự bảo đảm bằng hoạt động của các nhóm chất lượng.

Sự khác nhau giữa ISO 9000 và tiêu chuẩn TQM

Để việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng có kết quả. Các Doanh Nghiệp khi lựa chọn các hệ thống chất lượng các doanh nghiệp cần phải nắm vững những đặc điểm cơ bản của từng hệ thống. Cần xác định rõ mục tiêu và yêu cầu của chất lượng mà doanh nghiệp cần phấn đấu để lựa chọn mô hình quản lý chất lượng cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của mình.

Các chuyên gia đánh giá cho biết ISO 9000 chính là mô hình quản lý hất lượng từ trên xuống dựa tên các hợp đồng và các nguyên tắc đề ra. Tiêu chuẩn TQM bao gồm những hoạt động độc lập từ bên dưới lên dựa vào trách nhiệm và lòng tin cậy và sự đảm bảo bằng hoạt động của các nhóm chất lượng.

ISO 9000 thúc đẩy việc hợp đồng và đề ra các qui tắc bằng văn bản nhưng lại sao nhãng các yếu tố xác định về mặt số lượng. Còn TQM là sự kết hợp sức mạnh của mọi người, mọi đơn vị để tiến hành các hoạt động cải tiến, hoàn thiện liên tục, tích tiểu thành đại tạo nên sự chuyển biến.

Các chuyên gia cho rằng giữa ISO 9000 và TQM có thể có những điểm khác nhau liệt kê trong bảng dưới đây:

1 Mục Đích Để đối ngoại, tức là đảm bảo chất lượng tạo sự tin tưởng cho khách Để đối nội, tức là quản lý chất lượng trong nội bộ nhà cung cấp
2 Pham Vi

- Chỉ tập trung vào hệ thống chất lượng, đòi hỏi sự đánh giá và cải tiến tiếp tục các yếu tố của hệ chất lượng.

- Không đề cập đến sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn sản phẩ m cụ thể.

Rộng hơn:

- Bao quát mọi lợi ích bao gồm lợi ích của tổ chức cũng như của xã hội và các thành viên của tổ chức.

- Bao quát mọi mặt của sản xuất: chất lượng, giá thành, giao hàng , an toàn
3 Nguyên Tắc Quản Lý

Kiểm soát các hoạt động bằng tiêu chuẩn và văn bản hóa:

- Đưa ra các văn bản chuẩn, buộc mọi người trong tổ chức phải tuân thủ

- Đưa ra những chuẩn mực chung cho mọi hệ thống chất lượng, có đánh giá của bên thứ 3

- Lấy con người làm trung tâm, tìm mọi cách phát huy tiềm năng con người như: trao quyền tự quản lý, tự kiểm tra, động viên tinh thần tập thể.

 - Chú trọng cải tiến liên tục các quá trình nên không yêu cầu tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn mà cho phép phát triển ngoài tầm kiểm soát và đánh giá dựa trên tiêu chuẩn
4 Nội Dung 

- Nêu yêu cầu đối với người cung ứng; Phải làm những gì để đạt mức đảm bảo chất lượng

- Không chỉ dẫn cách thức cụ thể để đạt được yêu cầu đó
Đã xây dựng nhiều biện pháp quản lý hữu hiệu đã được coi là bí quyết của thành công như: 5S, PDCA, QCC, TQC, TPM, JIT, 7 Tools
5 Đặc Điểm

Là chuẩn mực quốc tế được thừa nhận rộng rãi, có sẵn dịch vụ tư vấn áp dụng và chứng nhận của bên thứ 3 nên:

- Được khách hàng tin tưởng

- Là khởi đầu thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống quản lý mới cho các tổ chức/ doanh nghiệp.

- Cung cấp nhiều phương pháp, công cụ quản lý cụ thể

- Tổ chức nào cũng có thể thực hiện một số hoạt động TQM, trong đó có việc vận hành có hiệu quả chu trình PDCA.


Theo tư vấn của các chuyên gia thì các Doanh Nghiệp nên áp dụng các mặt mạnh của hai hệ thống quản lý chất lượng này. Với những công ty lớn đã áp dụng TQM thì nên áp dụng và làm sống động các hoạt động bằng hệ thồng chất lượng ISO 9000. Còn đối với các công ty nhỏ hơn chưa áp dụng TQM thì nên áp dụng hệ thống ISO 9000 trước sau đó mới hoàn thiện và áp dụng TQM.


✅⭐ Dấu IAF Công nhận Quốc tế 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Thủ tục đăng ký nhanh gọn 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Chính sách hậu mãi sau chứng nhận 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786
Chia sẻ

Tin liên quan