CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tại sao áp dụng ISO 9001 giúp Doanh Nghiệp giảm thiểu chi phí ?

Trong nền kinh tế thị trường, tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí là vấn đề mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn thực hiện. Doanh nghiệp muốn có lợi nhuận càng lớn thì cần tối ưu hóa các yếu tố đầu vào, từ đó giảm thiểu các chi phí phát sinh xuống mức thấp nhất. Đạt được chứng nhận ISO 9001 là giải pháp tốt nhất để doanh nghiệp cắt giảm các chi phí. Tại sao lại như vậy? Thông qua bài viết này, KNA hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được câu hỏi này.


CHỨNG NHẬN ISO 9001 GIÚP GIẢM CHI PHÍ

Chứng chỉ ISO 9001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn được dùng để chứng minh khả năng cung cấp sản phẩm chất lượng và thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

Việc một doanh nghiệp có được chứng chỉ ISO 9001 nghĩa là hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp phù hợp và hiệu quả, đồng thời chứng chỉ này cũng yêu cầu doanh nghiệp phải xác định vấn đề và thực hiện cải tiến liên tục.

Thông qua chứng chỉ ISO 9001, doanh nghiệp kiểm soát chi phí như thế nào?

  1. Tăng cường các biện pháp kiểm soát, giảm các chi phí không hiệu quả

Trong quá trình sản xuất để có được một sản phẩm nhất định phát sinh chi phí hiệu quả nào đó, chi phí này là chắc chắn và không thể thay đổi được; ngoài ra còn có thể phát sinh các chi phí không hiệu quả, vẫn thường tồn tại tại bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng chi phí này có thể thay đổi. Thông qua một loạt các biện phát thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001, doanh nghiệp có thể kiểm soát và giảm thiểu các loại chi phí.

  1. Nâng cao hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo ISO 9001, thúc đẩy kinh tế

Điều doanh nghiệp cần không chỉ là các kỹ thuật đơn thuần mà còn là “kỹ thuật” kinh tế. Kỹ thuật và kinh tế là hai yếu tố ảnh hưởng và khống chế lẫn nhau. Chú trọng phát triển kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu chi phí.Một mặt, kỹ thuật mới chỉ được áp dụng rộng rãi chỉ khi phù hợp và thỏa mãn về mặt kinh tế. Mặt khác, sự tiến bộ về kỹ thuật cũng sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển.

  1. Kiểm soát các loại chi phí:

Nói chung, công việc kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo các bước từ thấp đến cao, cụ thể là sẽ được chia thành 2 giai đoạn như sau:

  • Giai đoạn 1: kiểm soát chi phí cơ bản, đây là bước đầu trong giải đoạn kiểm soát chi phí, để đặt ra một nền tảng vững chắc để thực hiện bước tiếp theo.
  • Giai đoạn 2: kiểm soát chi phí mở rộng, đây là giai đoạn hoàn thiện, chủ yếu là kiểm soát hệ thống. Phương thức kiểm soát ở giai đoạn này đã chuyển từ quản lý kinh tế sang quản lý kỹ thuật kinh tế. Điều này là do nguồn cung nguyên vật liệu tăng giá, doanh nghiệp phải tăng chi,giảm lợi nhuận. Do đó chỉ quản lý chi phí cơ bản sẽ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế.

Do đó, doanh nghiệp thông qua hệ thống ISO 9001 sẽ biết cách chuyển đổi kiểm soát chi phí cơ bản sang kiểm soát chi phí mở rộng, điều này giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng ứng biến, khả năng quản lý chí phí và năng lực phát triển, dần dần sẽ tối thiếu hóa được các chi phí.


Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 9001:2015 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 9001: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan