CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Bộ quy tắc ứng xử BSCI mới nhất [BSCI Code of Conduct]

Bộ quy tắc ứng xử BSCI mới nhất [BSCI Code of Conduct] bao gồm 11 quy tắc về Trách nhiệm xã hội mà các Tổ chức, Doanh nghiệp cần tuân thủ để hoàn thành đánh giá BSCI.


 1. QUYỀN TỰ DO LẬP HIỆP HỘI VÀ QUYỀN ĐÀM PHÁN TẬP THỂ

Các chủ thể kinh doanh phải: (a) tôn trọng quyền của người lao động là được thành lập công đoàn một cách tự do và dân chủ; (b) không phân biệt đối xử với người lao động vì tư cách thành viên công đoàn và (c) tôn trọng quyền thương lượng tập thể của người lao động.

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ BSCI

Các chủ thể kinh doanh không được ngăn cản đại diện của người lao động tiếp cận với người lao động tại nơi làm việc hoặc tương tác với họ.

Khi hoạt động ở các quốc gia mà hoạt động công đoàn là bất hợp pháp hoặc không cho phép hoạt động công đoàn tự do và dân chủ, các đối tác kinh doanh phải tôn trọng nguyên tắc này bằng cách cho phép người lao động tự do bầu chọn đại diện của họ mà công ty có thể tham gia đối thoại về các vấn đề tại nơi làm việc.

 1. KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Các chủ thể kinh doanh không được phân biệt đối xử, loại trừ hoặc có sự ưu tiên nhất định đối với mọi người trên cơ sở giới tính, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, đẳng cấp, nơi sinh, nền tảng xã hội, khuyết tật, dân tộc và quốc gia, nguồn gốc, quốc tịch, tư cách thành viên trong công đoàn hoặc bất kỳ tổ chức hợp pháp nào khác, đảng phái chính trị hoặc quan điểm, khuynh hướng tình dục, trách nhiệm gia đình, tình trạng hôn nhân, bệnh tật hoặc bất kỳ tình trạng nào khác có thể dẫn đến phân biệt đối xử. Đặc biệt, người lao động sẽ không bị sách nhiễu hoặc bị kỷ luật vì bất kỳ lý do nào được liệt kê ở trên.

 1. THÙ LAO CÔNG BẰNG

Các chủ thể kinh doanh tuân thủ nguyên tắc này bằng cách tôn trọng quyền của người lao động được nhận thù lao công bằng đủ để họ có cuộc sống đàng hoàng cho bản thân và gia đình, cũng như các lợi ích xã hội được cung cấp một cách hợp pháp mà không ảnh hưởng đến những kỳ vọng cụ thể đã đề ra dưới đây.

Các chủ thể kinh doanh phải tuân thủ, ở mức tối thiểu, với mức lương được quy định bởi luật lương tối thiểu của chính phủ hoặc các tiêu chuẩn ngành được phê duyệt trên cơ sở thương lượng tập thể, tùy theo điều kiện nào cao hơn.

Tiền lương phải được trả một cách kịp thời, thường xuyên và đầy đủ bằng đồng tiền pháp định. Việc thanh toán một phần dưới hình thức trợ cấp “bằng hiện vật” được chấp nhận theo quy định của ILO. Mức tiền lương phản ánh kỹ năng và trình độ học vấn của người lao động và tương xứng giờ làm việc bình thường.

Việc khấu trừ sẽ chỉ được phép thực hiện trong các điều kiện và mức độ do pháp luật quy định hoặc được ấn định bởi thỏa ước tập thể.

 1. GIỜ CÔNG LÀM VIỆC XỨNG ĐÁNG

Các chủ thể kinh doanh tuân thủ nguyên tắc này khi họ đảm bảo rằng người lao động không phải làm việc nhiều hơn 48 giờ bình thường mỗi tuần, không ảnh hưởng đến các kỳ vọng cụ thể đã đề ra dưới đây. Tuy nhiên, Amfori BSCI công nhận các trường hợp ngoại lệ do ILO quy định.

Các luật quốc gia áp dụng, các tiêu chuẩn quy chuẩn ngành hoặc các thỏa thuận tập thể phải được giải thích trong khuôn khổ quốc tế do ILO đưa ra.

Trong những trường hợp ngoại lệ do ILO quy định, có thể vượt quá giới hạn số giờ làm việc quy định ở trên, trong trường hợp đó được phép làm thêm giờ.

Việc sử dụng thời gian làm thêm giờ là đặc biệt, tự nguyện, được trả với mức phí bảo hiểm không thấp hơn một phần tư lần mức thông thường và sẽ không tồn tại khả năng xảy ra rủi ro nghề nghiệp cao hơn đáng kể. Hơn nữa, các chủ thể kinh doanh sẽ cấp cho người lao động của họ quyền được nghỉ ngơi trong mỗi ngày làm việc và quyền được nghỉ ít nhất một ngày trong bảy ngày, trừ khi áp dụng các ngoại lệ do thỏa ước tập thể quy định.

 1. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Các chủ thể kinh doanh tuân thủ nguyên tắc này khi họ tôn trọng quyền được hưởng các điều kiện sống và làm việc lành mạnh của người lao động và cộng đồng địa phương, không ảnh hưởng đến các kỳ vọng cụ thể đã đề ra dưới đây. Những cá nhân dễ bị tổn thương như - nhưng không giới hạn ở - lao động trẻ, những bà mẹ mới sinh con và những người khuyết tật, sẽ được bảo vệ đặc biệt.

Các chủ thể kinh doanh phải tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khi luật pháp trong nước còn yếu hoặc thực thi kém.

Sự hợp tác tích cực giữa cấp quản lý và người lao động, và / hoặc đại diện của họ là điều cần thiết để phát triển và thực hiện các hệ thống hướng tới đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Điều này có thể đạt được thông qua việc thành lập các Ủy ban An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp.

Các chủ thể kinh doanh phải đảm bảo rằng có sẵn các hệ thống để phát hiện, đánh giá, phòng tránh và ứng phó với các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Họ sẽ thực hiện các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn người lao động bị tai nạn, thương tích hoặc bệnh tật, phát sinh từ, liên quan hoặc xảy ra trong quá trình làm việc. Các biện pháp này phải nhằm mục đích giảm thiểu đến mức hợp lý các nguyên nhân gây ra các mối nguy vốn có tại nơi làm việc.

Các chủ thể kinh doanh sẽ tìm cách nâng cao khả năng bảo vệ người lao động trong trường hợp tai nạn xảy ra, bao gồm và thông qua các chương trình bảo hiểm bắt buộc.

Các chủ thể kinh doanh phải thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong phạm vi ảnh hưởng của họ, để xem xét sự ổn định và an toàn của các thiết bị và tòa nhà mà họ sử dụng, bao gồm cả các cơ sở dân cư cho người lao động khi những điều này được cung cấp bởi người sử dụng lao động cũng như để bảo vệ họ khỏi bất kỳ trường hợp khẩn cấp có thể lường trước.

Các chủ thể kinh doanh phải tôn trọng quyền của người lao động được thoát khỏi cơ sở khi nguy hiểm sắp xảy ra mà không cần xin phép.

Các chủ thể kinh doanh phải đảm bảo hỗ trợ y tế nghề nghiệp đầy đủ và các phương tiện liên quan. 

Các chủ thể kinh doanh phải đảm bảo tiếp cận với nước uống, khu vực ăn uống và nghỉ ngơi an toàn và sạch sẽ cũng như khu vực nấu nướng và bảo quản thực phẩm sạch sẽ và an toàn. Hơn nữa, các chủ thể kinh doanh phải luôn cung cấp Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE) hiệu quả cho tất cả người lao động miễn phí.

 1. KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM

Các chủ thể kinh doanh tuân thủ nguyên tắc này khi họ không tuyển dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trẻ em dưới độ tuổi tối thiểu hoàn thành chương trình học bắt buộc theo quy định của pháp luật, không dưới 15 tuổi, trừ khi áp dụng các trường hợp ngoại lệ được ILO công nhận.

Các chủ thể kinh doanh phải thiết lập cơ chế xác minh độ tuổi nghiêm ngặt như một phần của quá trình tuyển dụng, cơ chế này không được hạ thấp hoặc thiếu tôn trọng người lao động theo bất kỳ cách nào. Nguyên tắc này nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột. Cần đặc biệt quan tâm đến trường hợp trẻ em bị sa thải, vì chúng có thể chuyển sang những công việc độc hại hơn, chẳng hạn như mại dâm hoặc buôn bán ma túy. Khi đưa trẻ em ra khỏi nơi làm việc, các chủ thể kinh doanh cần chủ động xác định các biện pháp để đảm bảo việc bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng. Nếu thích hợp, chó thể theo đuổi khả năng cung cấp công việc tử tế cho các thành viên gia đình trưởng thành của gia đình trẻ em bị ảnh hưởng.

 1. BẢO VỆ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRẺ TUỔI

Các chủ thể kinh doanh tuân thủ nguyên tắc này khi họ đảm bảo rằng thanh niên không làm việc vào ban đêm và họ được bảo vệ khỏi các điều kiện làm việc có hại cho sức khỏe, sự an toàn, đạo đức và sự phát triển, không ảnh hưởng đến các kỳ vọng cụ thể đặt ra trong nguyên tắc này.

Khi lao động trẻ được tuyển dụng, các đối tác kinh doanh phải đảm bảo rằng (a) loại công việc không có khả năng gây hại cho sức khỏe hoặc sự phát triển của họ; (b) thời gian làm việc của họ không ảnh hưởng đến việc họ đến trường, việc họ tham gia vào định hướng nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc khả năng của họ để hưởng lợi từ các chương trình đào tạo hoặc hướng dẫn.

Các chủ thể kinh doanh phải thiết lập các cơ chế cần thiết để ngăn ngừa, xác định và giảm thiểu tác hại đối với lao động trẻ; đặc biệt chú ý đến việc tiếp cận lao động trẻ phải có các cơ chế khiếu nại hiệu quả và các chương trình đào tạo An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.

 1. KHÔNG CUNG CẤP VIỆC LÀM TẠM THỜI

Các chủ thể kinh doanh tuân thủ nguyên tắc này khi, không ảnh hưởng đến các kỳ vọng cụ thể nêu trong chương này, (a) họ đảm bảo rằng các mối quan hệ việc làm của họ không gây ra bất an và dễ bị tổn thương về xã hội hoặc kinh tế cho người lao động của họ; (b) công việc được thực hiện trên cơ sở mối quan hệ việc làm được công nhận và lập thành văn bản, được thiết lập tuân theo luật pháp quốc gia, phong tục hoặc tập quán và các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tùy theo điều kiện nào cung cấp sự bảo vệ cao hơn.

Trước khi tham gia vào việc làm, các chủ thể kinh doanh phải cung cấp cho người lao động thông tin dễ hiểu về quyền, trách nhiệm và điều kiện việc làm của họ, bao gồm cả giờ làm việc, thù lao và các điều khoản thanh toán.

Các chủ thể kinh doanh nên hướng tới việc cung cấp các điều kiện làm việc tốt cũng như hỗ trợ người lao động, cả phụ nữ và nam giới, trong vai trò cha mẹ hoặc người chăm sóc của họ, đặc biệt là đối với lao động nhập cư và lao động thời vụ có con cái bị bỏ lại quê nhà của người di cư.

Các chủ thể kinh doanh không được sử dụng các thỏa thuận lao động theo cách cố ý không phù hợp với mục đích chính đáng của luật pháp. Điều này bao gồm - nhưng không giới hạn ở - (a) các chương trình học việc không có ý định truyền đạt kỹ năng hoặc cung cấp việc làm thường xuyên, (b) công việc thời vụ hoặc dự phòng khi được sử dụng để phá hoại sự bảo vệ của người lao động và (c) hợp đồng chỉ sử dụng lao động.

Hơn nữa, việc sử dụng hợp đồng phụ không được làm mất quyền của người lao động.

 1. KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LỆ THUỘC

Các chủ thể kinh doanh không được tham gia vào bất kỳ hình thức lao động nô lệ, cưỡng bức, ngoại giao, nhận ủy thác, buôn bán hoặc lao động không tự nguyện nào.

Các chủ thể kinh doanh sẽ có nguy cơ bị cáo buộc đồng lõa nếu họ được lợi từ việc sử dụng các hình thức lao động đó.

Các chủ thể kinh doanh phải đặc biệt thận trọng khi thu hút và tuyển dụng lao động nhập cư cả trực tiếp và gián tiếp.

Các chủ thể kinh doanh sẽ cho phép người lao động của họ có quyền nghỉ việc và tự do chấm dứt việc làm của họ với điều kiện người lao động phải thông báo hợp lý cho người sử dụng lao động.

Các chủ thể kinh doanh phải đảm bảo rằng người lao động không bị đối xử vô nhân đạo hoặc hạ nhục, trừng phạt thể xác, cưỡng bức về tinh thần hoặc thể chất và / hoặc lạm dụng bằng lời nói.

Tất cả các thủ tục kỷ luật phải được thiết lập bằng văn bản và phải được giải thích bằng lời nói cho người lao động bằng những thuật ngữ rõ ràng và dễ hiểu.

 1. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Các chủ thể kinh doanh tuân thủ nguyên tắc này khi họ thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh suy thoái môi trường, không ảnh hưởng đến các kỳ vọng cụ thể được nêu trong chương này.

Các chủ thể kinh doanh phải đánh giá tác động môi trường đáng kể của các hoạt động, và thiết lập các chính sách, thủ tục hiệu quả phản ánh trách nhiệm môi trường của họ. Họ sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến cộng đồng, tài nguyên thiên nhiên và môi trường tổng thể.

 1. HÀNH VI KINH DOANH CÓ ĐẠO ĐỨC

Các chủ thể kinh doanh phải giữ thông tin chính xác về các hoạt động, cấu trúc và hiệu suất của họ, đồng thời phải tiết lộ những thông tin này theo các quy định hiện hành và các thông lệ chuẩn mực của ngành.

Các chủ thể kinh doanh không được tham gia vào việc làm sai lệch thông tin đó, cũng như không được thực hiện bất kỳ hành vi xuyên tạc nào trong chuỗi cung ứng.

Hơn nữa, họ nên thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân (bao gồm thông tin từ người lao động, đối tác kinh doanh, khách hàng và người tiêu dùng trong phạm vi ảnh hưởng của họ) và sử dụng hợp lý. Việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân khác phải tuân thủ luật bảo mật và bảo mật thông tin cũng như các yêu cầu quy định.

Để tìm hiểu thêm về Bộ quy tắc ứng xử BSCI mới nhất [BSCI Code of Conduct] hoặc đánh giá BSCI, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com


Nếu anh chị đang tìm hiểu về BSCI thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng cho doanh nghiệp: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status