CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Danh sách tài liệu ISO 14001:2015 bắt buộc

Có thể nói bộ tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 được đánh giá là hệ thống quản lý môi trường tiên tiến và bài bản nhất hiện nay. Để áp dụng thành công bộ tiêu chuẩn này cần Doanh Nghiệp phải nắm rõ các nội dung cơ bản và đặc biệt là việc xây dựng các Danh mục các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Do đó, Doanh nghiệp cần phải nắm được tài liệu ISO 14001:2015 bắt buộc văn bản hóa? Có bao nhiêu tài liệu được yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 14001 ?


danh sách tài liệu ISO 14001:2015


TẠI SAO CẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU HỒ SƠ ISO 14001:2015?

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đưa ra yêu cầu về việc tổ chức cần phải duy trì thông tin dạng văn bản. Điều này cho biết để áp dụng một cách có hiệu quả thì việc văn bản hóa các hồ sơ, tài liệu, quy trình là điều cần thiết. Một số văn bản là hồ sơ ISO 14001 bắt buộc mà doanh nghiệp phải văn bản hóa. Ngoài ra Doanh nghiệp cần ban hành thêm các tài liệu khác tùy theo tình hình cụ thể.

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ BẮT BUỘC ISO 14001:2015

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 14001:2015 phiên bản mới nhất có yêu cầu các Doanh nghiệp cần phải áp dụng và ban hành tối thiểu các tài liệu sau:

Chính sách môi trường: Ý đồ và định hướng của tổ chức (Điều 3.1.4) liên quan đến kết quả hoạt động môi trường (Điều 3.4.11), được lãnh đạo cao nhất (Điều 3.1.5) của tổ chức công bố một cách chính thức.

Mục tiêu môi trường: Mục tiêu môi trường là mục tiêu (3.2.5) được tổ chức (3.1.4) thiết lập nhất quán với chính sách môi trường (3.1.3) của mình.

Sổ tay môi trường: Đây là một cuốn cẩm nang, định hướng mọi hoạt động liên quan tới môi trường nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Quy trình bắt buộc của ISO 14001: Đây là những quy trình buộc phải có khi áp dụng ISO 14001:2015

 • Quy trình nhận diện và giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Quy trình xác định và đánh giá khía cạnh môi trường
 • Quy trình xác định các yêu cầu của luật và yêu cầu khác
 • Quy trình kiểm soát việc thực hiện
 • Quy trình đối phó với tình huống khẩn cấp

Hồ sơ bắt buộc theo yêu cầu của ISO 14001:

 • Hồ sơ các nghĩa vụ tuân thủ
 • Hồ sơ đào tạo
 • Bằng chứng trao đổi thông tin
 • Kết quả giám sát và đo lường
 • Kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Kết quả đánh giá nội bộ
 • Kết quả xem xét của lãnh đạo
 • Kết quả của các hành động khắc phục

CÁC TÀI LIỆU HỒ SƠ ISO 14001 KHÔNG BẮT BUỘC

 • Quy trình xác định bối cảnh tổ chức
 • Quy trình xác định nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm
 • Quy trình xác định rủi ro và cơ hội liên quan tới các khía cạnh môi trường
 • Quy trình đào tạo
 • Quy trình trao đổi thông tin
 • Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ
 • Quy trình đánh giá nội bộ
 • Quy trình xem xét của lãnh đạo
 • Quy trình quản lý sự không phù hợp và các hành động khắc phục tương ứng

Trên đây KNA CERT đã chia sẻ cho bạn những danh mục tài liệu, hồ sơ bắt buộc doanh nghiệp cần có trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015. Doanh nghiệp có thể áp dụng những tài liệu này trong nội bộ tổ chức để cải thiện hiệu quả hoạt động tốt hơn.


Mọi thắc mắc về Danh sách Tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của ISO 14001:2015, vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 093.2211.786 hoặc email salesmanager@knacert.com


Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 14001:2015 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 14001: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status