CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Hướng dẫn thành lập đội HACCP

Thành lập đội HACCP là một trong những nhiệm vụ mà các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm không thể bỏ qua khi áp dụng tiêu chuẩn HACCP.


đội haccp là gì

ĐỘI HACCP LÀ GÌ?

Đội HACCP là một tập hợp những cá nhân thành một nhóm phát triển các quy tắc phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn dựa trên tiêu chuẩn HACCP cho ngành hoặc xây dựng một chương trình HACCP cụ thể cho một doanh nghiệp.

THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI HACCP BAO GỒM NHỮNG AI?

Đội HACCP nên bao gồm những thành viên sau:

 • Cần phải có (những) chuyên gia có kiến thức chi tiết về sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Chuyên gia này đóng vai trò chính trong việc tư vấn về các khía cạnh của thực hành sản xuất có thể có khả năng ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, hoặc cách thức các cân nhắc về an toàn thực phẩm có thể tích hợp vào thực hành sản xuất tổng thể;
 • (Các) chuyên gia có hiểu biết sâu sắc về quá trình xử lý và tiếp thị. Chuyên gia này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc các định các mối nguy tiềm ẩn liên quan đến các nguyên liệu thô, các bước quy trình và chuỗi tiếp thị khác nhau. Họ cũng sẽ phải tư vấn về các biện pháp kiểm soát có thể thực hiện được bằng sự nhạy cảm về chất lượng và cân nhắc các yếu tố trên thị trường
 • (Các) chuyên gia trong lĩnh vực như luật / quy định về thực phẩm
 • (Các) chuyên gia là những người có hiểu biết về những mối nguy cụ thể và rủi ro liên quan có thể đưa ra lời khuyên về một vấn đề cụ thể. Ví dụ như: nhà sinh học, nhà hóa học, nhà khoa học công nghệ thực thẩm, kỹ sư quá trình, chuyên gia thẩm định chất lượng, chuyên gia kiểm soát …
 • (Các) chuyên gia trong lĩnh vực hành vi con người, đào tạo / giáo dục cũng có thể đóng góp quan trọng

VAI TRÒ CỦA ĐỘI TRƯỞNG HACCP KHI THÀNH LẬP ĐỘI HACCP

Khi thành lập đội HACCP phải xác định một đội trưởng đóng vai trò:

 • Đảm bảo rằng thành viên của đội HACCP đáp ứng yêu cầu của các mục tiêu, nhiệm vụ
 • Đề xuất các thay đổi cho đội HACCP nếu cần thiết
 • Điều phối công việc và các hoạt động của đội HACCP
 • Đảm bảo rằng kế hoạch HACCP đã thiết lập được thống nhất và tuân thủ
 • Chia sẻ công việc và trách nhiệm với các thành viên trong đội HACCP
 • Đảm bảo rằng một cách tiếp cận có hệ thống được sử dụng thống nhất
 • Chủ trì các cuộc họp để các thành viên trong đội HACCP có thể tự do bày tỏ ý kiến ​​của họ
 • Đại diện báo cáo và giải trình cho đội HACCP trước ban quản lý và ban lãnh đạo
 • Cung cấp cho ban lãnh đạo một ước tính về thời gian, chi phí và lao động cần thiết mục tiêu và kế hoạch HACCP

BÍ QUYẾT TẠO NÊN THÀNH CÔNG KHI THÀNH LẬP ĐỘI HACCP

 • Cần phải có động lực làm việc nhóm hiệu quả, trong đó xác định rõ mục tiêu và kế hoạch.
 • Lựa chọn đúng người có năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với đội HACCP
 • Duy trì số lượng thành viên phù hợp. Số lượng thành viên nhóm càng lớn càng dễ dẫn tới việc các thành viên vắng mặt trong các cuộc họp. Điều này sẽ làm chậm các cuộc thảo luận nhóm và các quyết định được chỉ định cho các thành viên. Vì vậy, các chuyên gia có thể được chọn cùng tham gia vào nhóm trong một thời gian giới hạn hoặc chỉ cần tham khảo ý kiến chuyên gia định kỳ.
 • Tiếp cận với các kiến thức chuyên môn cần thiết để phát triển các chương trình HACCP phù hợp

CÁCH TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÔNG VIỆC CỦA ĐỘI HACCP

Cam kết của ban lãm đạo là điều kiện quan trọng hàng đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của đội HACCP. Ban lãnh đạo phảI:

 • Đảm bảo thời gian của nhân viên
 • Xác định rõ trách nhiệm giải trình
 • Xác định và hỗ trợ kịp thời các nguồn lực liên quan

TRÁCH NHIỆM KHI THÀNH LẬP ĐỘI HACCP

Đội HACCP phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình xây dựng cũng như phát triển, duy trì hệ thống Phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn. Quá trình này sẽ được triển khai áp dụng dựa trên cơ sở là 7 nguyên tắc cơ bản và 12 bước xây dựng hệ thống HACCP.

Bên cạnh đó, đội HACCP chịu trách nhiệm kiểm soát hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động một cách hiệu quả

Ngoài ra, đội HACCP cũng có trách nhiệm lưu trữ các tài liệu liên quan. Những tài liệu này là bằng chứng cho thấy hệ thống HACCP hoạt động đúng theo kế hoạch đã được xây dựng và khẳng định các giới hạn quan trọng đều được đáp ứng.

→ Xem thêm Chứng nhận HACCP

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách Thành lập đội HACCP, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status