CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

ISO 9001 và ISO 14001 được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhất

Theo thống kê tại các Doanh Nghiệp Việt hiện nay số lượng doanh nghiệp tổ chức áp dụng hai hệ thống ISO 9001 và ISO 14001 chiếm tỷ lệ cao nhất trong việc áp dụng các hệ thống cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm hiện nay.


Dự án 604 thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp đến năm 2020” đã giúp các doanh nghiệp Việt có những chuyển biến lớn tích cực về năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của Doanh Nghiệp. Từ đó có những động lực góp phần cải tiến phát triển kinh tế - xã hội.

ap dụng iso 9001 và iso 14001

Các hệ thống quản lý chất lượng góp phần nâng cao năng suất chất lượng của Doanh nghiệp

Theo thống kê thì hiện nay cả nước có khoảng 85.000 Doanh Nghiệp trong đó có 14.500 Doanh Nghiệp làm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như điện tử, dệt may, cơ khí, nhựa, thực phẩm, da giày vv. Cũng theo báo cáo thống kê của Vụ Khoa học và Công nghệ từ kết quả phản hồi của 2.450 doanh nghiệp ngành công thương, tới cuối năm nay, 60% doanh nghiệp đang áp dụng ít nhất một trong các hệ thống quản lý, công cụ và mô hình cải tiến trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng lực và cải tiến chất lượng sản phẩm. 5% số doanh nghiệp hiện nay có nhu cầu và sẽ áp dụng và hơn 1/3 doanh nghiệp, chiếm khoảng 36% chưa có hoạt động tiếp cận các hệ thống quản lý, công cụ và mô hình cải tiến. Bên cạnh đó, 12% doanh nghiệp đang áp dụng mô hình quản lý chất lượng, cải tiến năng suất, lập kế hoạch nguồn lực hay quản trị theo mục tiêu.

Hiện nay phổ biến nhất vẫn là các Doanh Nghiệp đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO quốc tế. Nhiều nhất vẫn là hai chứng nhận chính là ISO 9001 - hệ thống quản lý chất lượng ISO 14000 - hệ thống quản lý môi trường. 84% doanh nghiệp áp dụng ISO 9001 nhận định năng suất có tăng lên; 91% nhận thấy chất lượng sản phẩm được cải tiến.

Theo nhiều chuyên gia nhận định, giữa khả năng nâng cao năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm thì ISO 9001 có ưu thế trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp ngành công thương.

Sau hệ thống ISO 9001 thì chứng nhận phổ biến thứ 2 với Doanh Nghiệp hiện nay chính là ISO 14001 với vấn đề quản lý môi trường. Bộ tiêu chuẩn này nhằm giúp hỗ trợ các tổ chức/ doanh nghiệp có tác động đến môi trường một hệ thống quản lý giúp giảm thiểu lãng phí, sử dụng nguồn nhiên liệu hiệu quả hơn cũng như cắt giảm chi phí vận hành của Doanh Nghiệp, tuân thủ pháp luật nước sở tại vv. Theo thống kê thì số lượng doanh nghiệp áp dụng ISO 14001 ngày một nhiều: 19% doanh nghiệp cơ khí, 15% doanh nghiệp nhựa, 12% doanh nghiệp điện tử...

75% doanh nghiệp nhận định năng suất có tăng lên, và 81% nhận thấy chất lượng sản phẩm được cải tiến sau khi áp dụng ISO 14000.

Bên cạnh 2 hệ thống quản lý phổ biến ở trên ra thì nhiều Doanh Nghiệp Việt hiện nay cũng đã đang áp dụng các hệ thống chứng nhận đặc thù từng ngành như ISO 22000 - quản lý An toàn thực phẩm, HACCP - phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, IATF 16949 - quản lý chất lượng dành cho nhà cung cấp linh kiện ôtô… Đây là các doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, phát triển bền vững bài bản có định hướng rõ ràng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

ap dụng hệ thống iatf 16949

Doanh nghiệp áp dụng hệ thống IATF 16949 cho nhà máy 

Theo Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, phần lớn các doanh nghiệp đều thừa nhận tác động tích cực của các hệ thống quản lý đến năng suất và chất lượng doanh nghiệp. Để doanh nghiệp Việt có thể phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới, việc xây dựng những mô hình điểm; áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế được chú trọng.

Bên cạnh đó, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng như 5S, Kaizen, TPM, BSC, 6 Sigma, đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao... cũng giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status