CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tăng cường quản lý đo lường cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Mới đây, theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh phối hợp Cục Quản lý thị trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh với 14 cơ sở (16 cửa hàng).


Mới đây theo thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh phối hợp Cục Quản lý thị trường thực hiện việc kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu và kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu trên địa bàn.

Theo đó thì đoàn đã tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu trên dịa bàn với 05 cơ sở (06 cửa hàng) với 32 phương tiện đo (bao gồm 15 cột đo xăng, 17 cột đo nhiên liệu điêzen). Hầu hết qua kiểm tra thì các cửa hàng đều cơ bản chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen, đã cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan về chất lượng xăng, nhiên liệu điêzen do nhà phân phối cung cấp; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo được sử dụng tại cửa hàng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Các cơ sở đã xuất trình tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001: 2015.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tuy nhiên bên cạnh đó thì việc thực hiện quy trình lưu trữ hồ sơ kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu chưa được thực hiện đầy đủ. Đoàn đã kiểm tra tuyên truyền và nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở tuân thủ thực hiện theo đúng với quy định. Ngoài ra đoàn thanh tra đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn có tiến hành lấy 08 mẫu (05 mẫu xăng, 03 mẫu nhiên liệu điêzen) để kiểm tra chất lượng.

Thông qua công tác kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của nhà nước trong kinh doanh xăng, dầu. Đồng thời góp phần phòng, chống, ngăn chặn gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh chân chính.

>>>> Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 dành cho doanh nghiệp 

Theo: VietQ.vn 

Chia sẻ

Tin liên quan