CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Vai trò của ISO/IEC 27001 đối với doanh nghiệp

Bộ tiêu chuẩn ISO 27001 là một Hệ thống Quản lý an toàn thông tin được Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành giúp các doanh nghiệp thực hiện công việc kiểm soát cũng như định hướng cho các hoạt động giúp đảm bảo an toàn thông tin một cách cực kì hiệu quả cho doanh nghiệp.


Có thể thấy được cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giúp mang đến nhiều cho các tổ chức, một hệ thống thông tin được kết nối tự động hóa cao. Cùng với đó là những vấn đề về rủi ro mà doanh nghiệp cần phải đối mặt trong một quá trình vận hành mạng lưới hệ thống kỹ thuật số chính là việc mất an toàn thông tin cùng với vấn đề bảo mật thông tin.

Trên thực tế đã có thể cho thấy được việc bảo mật trong nền tảng công nghệ là một công việc vô cùng cần thiết. Một hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001 có thể giúp cho các doanh nghiệp kiểm soát được tốt các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Một hệ thống vận hành tốt sẽ giúp cho công tác đảm bảo an toàn thông tin tại doanh nghiệp được tiếp tục duy trì và vận hành được thông suốt.

vai trò của tiêu chuẩn ISO 27001

Vận hành hiệu quả HTQL an toàn thông tin sẽ giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh, tạo lòng tin với khách hàng, đối tác, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và tăng cơ hội hợp tác quốc tế. Doanh nghiệp áp dụng HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, giúp cung cấp các sản phẩm/dịch vụ với chất lượng ổn định để thỏa mãn khách hàng. Đây được coi là HTQL chuẩn mực, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động.

Doanh nghiệp áp dụng một hệ thống ISO 9001 có thể giúp cho doanh nghiệp tạo dựng được một cách làm việc khoa học giúp tạo ra được sự nhất quán trong công việc. Loại bỏ được những khâu không cần thiết và giúp ngăn ngừa rủi ro lỗi trong quá trình hoạt động. Đồng thời giúp rút ngắn thời gian và giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh có thể xảy ra do bị sai lỗi hoặc sai sót trong công việc. Ngoài ra làm cho nhân viên nhận thức đúng và đủ về doanh nghiệp và hoạt động của mình.

Đây là một trong những HTQL chiếm số lượng lớn nhất hiện nay. Quá trình chuyển đổi số đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam và trên thế giới. Không nằm ngoài xu thế đó, các doanh nghiệp đã tìm hiểu tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đồng thời tăng cường tính bảo mật thông tin.

Thực tiễn tại Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới, rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc HTQL ATTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001. Tuy nhiên việc tích hợp hai tiêu chuẩn này chưa thật sự phổ biến. Với sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với cấu trúc cấp cao (HLS) gồm 10 điều khoản giúp cho việc triển khai đồng thời các hệ thống quản lý gặp nhiều thuận lợi.

ISO 27001 giúp nâng cao năng lực, uy tín cho doanh nghiệp và được trú trọng trong quá trình hoạt động. Một khi doanh nghiệp áp dụng được xong chứng nhận ISO 27001 hoàn toàn có thể tích hợp được với các Hệ thống Quản lý khác hiệu quả hơn. Việc áp dụng mô hình tích hợp giúp doanh nghiệp giảm bớt các tài liệu chung đồng thời tích hợp vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp thấy rõ lợi ích mang lại. 

Theo: VietQ.vn

Chia sẻ

Tin liên quan