CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Giới thiệu về Phân tích Hệ thống Đo lường (MSA)

✅ Giới thiệu về Phân tích Hệ thống Đo lường (MSA). ✅ Việc đảm bảo thông tin dữ liệu phải thật chính xác để đo lường nhằm đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu khôn...
Xem chi tiết

Giới thiệu về Quy trình Phê duyệt Sản xuất (PPAP) trong hệ thống IATF 16949

✅Việc nhận diện được 7 loại lãng phí là yếu tố giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn từ đó gia tăng lợi nhuận một cách bền vững. ✅ KNA xin chia sẻ đến bạn 7....
Xem chi tiết

Bảy công cụ Quản lý và Cải tiến Chất lượng mới (7 new Tools)

✅ Chất lượng ngày nay nó đã trở thành công việc của tất cả mọi người trong hoạt động sản xuất. ✅ Bảy công cụ Quản lý và Cải tiến Chất lượng mới (7 new Tools) ki...
Xem chi tiết

ISO 9001 và ISO 14001 được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhất

✅ Theo thống kê tại các Doanh Nghiệp Việt hiện nay số lượng doanh nghiệp tổ chức áp dụng hai hệ thống ISO 9001 và ISO 14001 chiếm tỷ lệ cao nhất trong việc áp d...
Xem chi tiết

Đào tạo BSCI cho Công ty TNHH một thành viên 76

✅ Công ty TNHH một thành viên 76 chuyên sản xuất đa ngành nghề của quân đội . ✅ KNA CERT đã tiến hành đào tạo BSCI cho cán bộ nhân vi...
Xem chi tiết

Kosher mở rộng sự hiện diện của mình ở Trung Đông

✅ Xu hướng mở rộng thị trường Kosher ra toàn cầu hiện đang phủ rộng sang thị trường Trung Đông. ✅ Điều này chứng tỏ sự phát triển của một xu hướng ăn uống lành....
Xem chi tiết

Hướng dẫn triển khai áp dụng phương pháp 5S tại Doanh Nghiệp (Phần 3)

✅KNA Cert hướng dẫn áp dụng triển khai phương pháp 5S và đánh giá đào tạo cho Doanh Nghiệp của bạn. ✅ Để triển khai Phương pháp 5S, cần tuân thủ theo P-D-C-A và...
Xem chi tiết

Hướng dẫn triển khai áp dụng phương pháp 5S tại Doanh Nghiệp (Phần 2)

✅KNA Cert hướng dẫn áp dụng triển khai phương pháp 5S và đánh giá đào tạo cho Doanh Nghiệp của bạn. ✅ Để triển khai Phương pháp 5S, cần tuân thủ theo P-D-C-A và...
Xem chi tiết

Tiêu chuẩn ISO 35001 giúp Quản lý nguy cơ sinh học

✅ Nhằm quản lý những nguy cơ sinh học có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nhất là các loại virus. ✅ Từ sau khi đại dịch Covid 19 diễn ra đã k...
Xem chi tiết

Hướng dẫn triển khai áp dụng phương pháp 5S tại Doanh Nghiệp (Phần 1)

✅KNA Cert hướng dẫn áp dụng triển khai phương pháp 5S và đánh giá đào tạo cho Doanh Nghiệp của bạn. ✅ Để triển khai Phương pháp 5S, cần tuân thủ theo P-D-C-A và...
Xem chi tiết