CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Đơn vị chứng nhận FSC tại Việt Nam

✅ Lựa chọn Đơn vị chứng nhận FSC tại Việt Nam là hoạt động quan trọng để giúp Doanh nghiệp tiến hành triển khai xác minh mức độ tuân thủ của quá trình áp dụng t...
Xem chi tiết

Tổ chức chứng nhận ISO 17025 tại Việt Nam

✅ Lựa chọn Tổ chức chứng nhận ISO 17025 tại Việt Nam là hoạt động quan trọng để giúp phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn tiến hành triển khai xác minh mức độ tuân th...
Xem chi tiết

Tham khảo Checklist đánh giá nội bộ ISO 17025

✅ Trong quá trình triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho phòng thí nghiệm thì đánh giá nội bộ là hoạt động bắt buộc. Bài viết này sẽ liệt kê một ph...
Xem chi tiết

GRS Audit Checklist – Danh sách kiểm tra hồ sơ tài liệu GRS về tái chế toàn cầu

✅ Dưới đây là GRS Audit Checklist trong quá trình kiểm tra hồ sơ, tài liệu theo các yêu cầu và điều khoản của Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (Global Recycle Standa...
Xem chi tiết

Giấy chứng nhận ISO 22000 (ISO 22000 certificate) – Chứng nhận được công nhận toàn cầu

✅ Tất cả các Doanh Nghiệp / Tổ Chức có nhu cầu xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đều cần biết các thông tin về Giấy chứng nhận ISO 22000 (ISO 22000 ce...
Xem chi tiết

Chính sách môi trường trong ISO 14001

✅ Chính sách môi trường là một tập hợp các nguyên tắc được nêu như các cam kết, trong đó lãnh đạo cao nhất vạch ra những ý định của tổ chức để hỗ trợ và nâng ca...
Xem chi tiết

Tổ chức đánh giá BSCI uy tín hiện nay

✅ Lựa chọn Tổ chức đánh giá BSCI là hoạt động quan trọng để giúp Doanh nghiệp tiến hành triển khai xác minh mức độ tuân thủ tiêu chuẩn BSCI về Trách nhiệm xã hộ...
Xem chi tiết

Thông báo về việc hoàn thành đăng ký sở hữu trí tuệ thương hiệu của KNA CERT

✅ Tình trạng giả mạo thương hiệu, làm nhái logo đã và đang xâm hại không chỉ tới danh dự, uy tín, hình ảnh của Doanh Nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới lợi í...
Xem chi tiết

Danh sách tài liệu ISO 13485 cần có

✅ Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 đưa ra yêu cầu về việc tổ chức cần phải duy trì thông tin dạng văn bản. Điều này cho biết để áp dụng một cách có hiệu quả thì việc v...
Xem chi tiết

Chứng chỉ ISO 13485 là gì?

✅ Tất cả các Doanh Nghiệp/ Tổ Chức có nhu cầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế đều cần biết các thông tin về Chứng chỉ ISO 13485 (ISO 13485 ce...
Xem chi tiết
DMCA.com Protection Status