CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001 – KNA CERT

✅ ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng được toàn thế giới công nhận. Vậy “Chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001 là bao nhiêu?”, các tổ chức, doanh ngh...
Xem chi tiết

Đánh giá Cấp Chứng Nhận ISO 9001 và ISO 14001 cho Công ty TNHH Nhựa và Cơ Khí Đông Dương

✅ Đánh giá Cấp Chứng Nhận ISO 9001 cho Công ty TNHH Nhựa và Cơ Khí Đông Dương
Xem chi tiết

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 – KNA CERT

✅ Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 – KNA CERT Các yếu tố trong sản xuất – kinh doanh: công nghệ, nguyên vật liệu, năng lượng, con người, các quy trình, vận...
Xem chi tiết

Tiêu chuẩn iso 9001:2015 là gì? – KNA CERT

✅ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn cơ bản mà mọi tổ chức, doanh nghiệp nên tìm hiểu và áp dụng để xây dựng thành công Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩ...
Xem chi tiết

Danh sách tài liệu ISO 14001:2015 bắt buộc

✅ Danh mục các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Do đó, Doanh nghiệp cần phải nắm được tài liệu ISO 14001:2015 bắt buộc văn bản hóa? Có ba...
Xem chi tiết

Khó khăn khi áp dụng ISO 9001:2015 – KNA CERT

✅ Bên cạnh những điều kiện thuận lợi vẫn còn tồn tại những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi áp dụng ISO 9001:2015. Vậy những khó khăn đó là gì? Hãy đọc...
Xem chi tiết

Thuận lợi khi áp dụng ISO 9001:2015 – KNA CERT

✅ Bên cạnh việc làm theo yêu cầu của khách hàng thì một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhiều doanh nghiệp quyết định áp dụng và xây dựng Hệ thống quản...
Xem chi tiết

Đánh giá Cấp Chứng Nhận ISO 9001 cho Công Ty TNHH YT Solution Vina

✅ Ngày 21/10/2021 vừa qua, Công Ty TNHH YT Solution Vina đã đón nhận Chứng nhận tích hợp ISO 9001:201 đối với hệ thống quản lý chất lượng. Hiệu lực chứng nhận l...
Xem chi tiết

Các tiêu chuẩn Châu Âu dành cho sản phẩm có thể phân hủy sinh học

✅ Các công ty đáng tin cậy là những công ty truyền đạt các thông tin về phân hủy sinh học một cách cụ thể đối với sản phẩm của họ, nhấn mạnh rằng sản phẩm đó tr...
Xem chi tiết

Chứng Nhận OK COMPOST INDUSTRY

✅ Với tiêu chuẩn OK Compost Industrialsẽ giúp đảm bảo rằng sản phẩm phân hủy sinh học hoàn toàn trong đất và không anh hưởng xấu đến môi trường.
Xem chi tiết
DMCA.com Protection Status