CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Cáp Chứng Nhận ISO 9001 cho Công ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Sao

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Chứng nhận KNA đã trao giấy chứng nhận ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng) cho Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thiết bị....
Xem chi tiết

Cấp Chứng nhận ISO 9001 và 14001 cho Công ty TNHH Astee Horie VN

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Chứng nhận KNA đã trao giấy chứng nhận ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng) & ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trư...
Xem chi tiết

KNA Cert cấp tái chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH Cơ Khí Tổng Hợp Kim Long

Công ty TNHH cơ khí tổng hợp Kim Long lựa chọn KNA CERT là đơn vị đánh giá cấp tái chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty.
Xem chi tiết

Cấp chứng nhận ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH sản xuất Pallet CS Việt Nam

Vừa qua, tại trụ sở của Công ty TNHH sản xuất Pallet CS Việt Nam đã diễn ra Lễ đón nhận Chúng nhận ISO 14001:2015. Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Chúng nhận...
Xem chi tiết

KNA Cert chứng nhận tích hợp ISO 9001 và ISO 14001 cho Công ty TNHH Sản xuất ISCVINA

Mới đây Công ty ISCVINA đã vinh dự được KNA Cert cấp chứng nhận tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Chứng nhận KNA đã trao....
Xem chi tiết

Cấp Chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH EIDAI Việt Nam

Mới đây, tại trụ sở của Công ty TNHH EIDAI Việt Nam đã diễn ra Lễ đón nhận Chúng nhận ISO 9001:2015. Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Chúng nhận KNA đã trao g...
Xem chi tiết

Đào tạo 7 Công cụ quản lý chất lượng & Công cụ FMEA cho Công ty TNHH INTOPS Việt Nam

Mới đây, KNA đã có buổi đào tạo 7 Công cụ quản lý chất lượng & Công cụ FMEA cho Công ty TNHH INTOPS Việt Nam. Buổi đào tạo đã diễn ra thành công và giúp cho doa...
Xem chi tiết

Cấp Chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công Ty TNHH May Mặc Ngọc Phát

Mới đây ngày 22/03/2023, tại trụ sở của Công ty TNHH Khang Trường Thịnh đã diễn ra Lễ đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2015. Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Chứng...
Xem chi tiết

Tăng cường nhận thức về quản lý năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp

Vào ngày 22/11/2023 vừa qua, “Hội thảo nâng cao nhận thức về hệ thông quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống” được tổ chức bởi Ban quản lý các dự án hỗ trọ k...
Xem chi tiết

Tăng cường hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế cho các nước đang phát triển

Vừa qua Việt Nam đã tham dự “Hành trình xây dựng năng lực của ISO gắn với tuần họp của Ủy Ban Kỹ thuật chung giữa ISO & IEC về Công nghệ thông tin (ISO/IEC JTC....
Xem chi tiết