CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

KNA hợp tác với TUV đánh giá tiêu chuẩn FSC®COC tại Việt Nam

✅ Sau quá trình trao đổi và xác nhận năng lực, KNA CERT đã thành công ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức TUV Austria về dịch vụ chứng nhận FSC® CoC. Theo đó,...
Xem chi tiết

Triển khai kế hoạch đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Đánh giá nội bộ là một hoạt động vô cùng quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng. Nhiều doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc đánh giá nội bộ. Tuy...
Xem chi tiết

Thực trạng áp dụng ISO 9001 ở Việt Nam

Thực trạng áp dụng ISO 9001 ở Việt Nam hiện nay đang ngày càng được chú trọng và phát triển. Bởi nó cho thấy được bức tranh tổng quát về việc triển khai, áp dụn...
Xem chi tiết

Thông tin dạng văn bản trong ISO 9001 và các yêu cầu liên quan

ISO 9001 là tiêu chuẩn then chốt, đặt ra các tiêu chí cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS) hiệu quả và mạnh mẽ. Thông tin dạng văn bản trong ISO 9001:2015 là l...
Xem chi tiết

Thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 9001:2015

Để tìm hiểu và áp dụng đúng các yêu cầu của ISO 9001, việc nắm chắc những thuật ngữ và định nghĩa là bước đầu tiên và rất quan trọng. Bằng cách hiểu những thuật...
Xem chi tiết

Thư mời tham dự Hội Thảo “Hướng dẫn tính toán và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và tuân thủ ND06/2022/ND-CP”

Thư mời tham dự Hội Thảo “Hướng dẫn tính toán và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và tuân thủ ND06/2022/ND-CP”
Xem chi tiết

Tổng quan về điều khoản 8.5.1 ISO 9001

Điều khoản 8.5.1 ISO 9001 đưa ra các yêu cầu về việc kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng và gia tăng sự hài...
Xem chi tiết

Lợi ích của ISO 9001 khi áp dụng vào hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn hữu ích để phát triển hệ thống quản lý chất lượng cho mọi doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Vậy lợi....
Xem chi tiết

Tổng quan về Mô Hình Smart & ví dụ về mục tiêu Smart

Mô hình SMART đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đạt được năng suất và hiệu quả cao trong các hoạt động của doanh nghiệp. Vậy mô hình SMART là...
Xem chi tiết

Xem xét của lãnh đạo trong ISO 9001:2015

Xem xét của lãnh đạo là hoạt động đánh giá tổng thể hệ thống quản lý chất lượng. Căn cứ vào kết quả của hoạt động này, lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định t...
Xem chi tiết