CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Checklist đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 thì nội dung đánh giá nội bộ là một hoạt động cần thiết bắt buộc. Trong hoạt động này thì Checklist đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 là tài liệu quan trọng nhằm đánh giá tính phù hợp của tổ chức với bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

 đánh giá nội bộ theo iso 14001:2015

Checklist đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015

Bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường theo ISO 14001 có quy định và hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý môi trường bài bản cho các Tổ chức, Doanh Nghiệp. Phiên bản mới nhất năm 2015 có những thay đổi lớn về nội dung và cấu trúc giúp phù hợp với hiện tại. Cho dù là phiên bản mới hay cũ thì tổ chức áp dụng vẫn phải thực hiện đánh giá nội bộ nhằm mục đích kiểm soát hoạt động của mình và đưa ra phương án cải tiến phù hợp.

Tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 được xây dựng dựa trên cấu trúc HLS – cấu trúc cấp cao cho tất cả các tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý ban hành phiên bản mới nhất. 

Tổ chức ISO xây dựng cấu trúc này cho phép các tổ chức, doanh nghiệp có thể kết hợp đồng thời nhiều tiêu chuẩn ISO với nhau để nâng cao hiệu quả khi áp dụng. Kết hợp với đó là chu trình PDCA – Plan Do Check Act giúp cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để hướng đến hiệu quả hơn nữa. Đánh giá nội bộ nằm ở bước thứ ba – Check – Kiểm tra thuộc chu trình PDCA.

Yêu cầu về đánh giá nội bộ

Theo yêu cầu của hệ thống ISO 14001:2015 thì tổ chức cần thiết phải tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ định kì hàng năm. Tần suất đánh giá sẽ được hoạch định nhằm cung cấp thông tin liên quan đến Hệ thống quản lý môi trường của tổ chức.

Thông tin của cuộc đánh giá nội bộ này cần phù hợp với các yêu cầu của tổ chức và với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Đồng thời thông tin phải được thực hiện và duy trì một cách có hiệu lực.

Chương trình đánh giá nội bộ theo ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu tổ chức phải thiết lập, triển khai và duy trì một hay nhiều chương trình đánh giá. Một chương trình đánh giá bình thường sẽ có các câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 14001 được sử dụng trong nhiều nội dung khác nhau. Trong đó bao gồm cả chương trình đánh giá nội bộ.

Một chương trình đánh giá nội bộ sẽ bao gồm Bảng câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 14001 các vấn đề như tần suất, phương pháp, hoạch định, trách nhiệm và báo cáo về những lần đánh giá nội bộ của tổ chức. Khi thiết lập chương trình, tổ chức cần tính đến tầm quan trọng về môi trường của những quá trình liên quan, những thay đổi có ảnh hưởng đến tổ chức và kết quả của những lần đánh giá trước.

Chú ý: Tổ chức cần phải xác định một số vấn đề sau:

  • Các chuẩn mực đánh giá, phạm vi cho mỗi lần đánh giá nội bộ;
  • Doanh Nghiệp cần lựa chọn chuyên gia tham gia đánh giá và tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ để đảm bảo sự khách quan, độc lập trong toàn bộ quá trình;
  • Đảm bảo kết quả đánh giá luôn được báo cáo tới lãnh đạo thích hợp.

Xem xét của lãnh đạo trong đánh giá nội bộ

Kết quả của một cuộc đánh giá nội bộ sẽ được ban lãnh đạo cao nhất xem xét. Lãnh đạo sẽ là người rà soát và xem xét toàn bộ Hệ thống QLCL Môi trường theo tần suất được hoạch định để nhằm đảm bảo tính phù hợp và thỏa đáng. Thông thường việc xem xét sẽ bao gồm:

Tình trạng của những hành động từ các cuộc xem xét của lãnh đạo trước đó;

  • Tình trạng của những hành động từ các cuộc xem xét của ban lãnh đạo trước đó. Những thay đổi trong các vấn đề bên ngoài và nội bộ có liên quan đến HTQL có bao gồm các nhu cầu và mong đơitj từ những bên quan tâm. các khía cạnh môi trường có ý nghĩa với tổ chức; các rủi ro và cơ hội;
  • Mức độ đạt được của những mục tiêu môi trường;
  • Thông tin về kết quả hoạt động môi trường của tổ chức.

Đồng thời, kết quả xem xét của lãnh đạo phải bao gồm những kết luận về sự phù hợp liên tục, tính thỏa đáng và tính hiệu lực của Hệ thống quản lý môi trường; các quyết định liên quan đến cơ hội cải tiến liên tục; quyết định liên quan đến bất ỳ nhu cầu thay đổi nào với Hệ thống quản lý môi trường; các hành động nếu cần khi không đạt được mục tiêu môi trường; các cơ hội để cải tiến Hệ thống quản lý môi trường và các quá trình hoạt động chủ chốt khác nhằm đảm bảo sự tích hợp; bất cứ điều gợi ý nào liên quan đến các định hướng chiến lược của tổ chức.


Gợi ý checklist đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Để việc thực hiện đánh giá nội bộ một cách hiệu quả thì quá trình đánh giá nội bộ cần phải dựa trên tinh thần khách quan và độc lập. Như vậy lãnh đạo cao nhất của tổ chức mới có thể để xem xét được kết quả để tìm ra điểm yếu cần khắc phục và và thực hiện các biện pháp cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Phương hướng xây dựng checklist đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Tùy thuộc vào từng loại hình và mô hình tổ chức mà việc xay dựng Checklist đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 có sự khác nhau tuy nhiên thông thường vẫn có những điểm chung.

Tùy vào từng bộ phận, phòng ban mà sẽ có những checklist khác nhau. Bảng checklist sẽ là những bảng câu hỏi khác nhau được xây dựng cho từng bộ phận riêng biệt. Có thể lấy một ví dụ như checklist đánh giá cho bộ phận kinh doanh, nhân sự, kế toán vv.

Ví dụ như một số câu hỏi được sử dụng cho bộ phận marketing như sau:

  • Anh (chị) đã lập kế hoạch marketing theo từng tháng, quý, năm như thế nào? Những kế hoạch này anh chị có thiết lập những bảng báo cáo kèm theo không ?
  • Anh (chị) cho xem những hồ sơ liên quan đến quá trình đánh giá nhà cung cấp bên thứ 3 trong thời gian gần đây?
  • Anh (chị) đã kiểm soát rủi ro về việc bảo mật thông tin trong phòng marketing như thế nào ? Cách xử lý và khắc phục khi bị rò rỉ thông tin hoặc ăn cắp thông tin, hack vv. ?

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Trên đây là những chia sẻ của quý vị về việc đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 thông qua checklist. Quý vị muốn được biết thêm nhiều hơn checklist đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 cho từng phòng ban, bộ phận? Hãy liên hệ tới KNA Cert qua số Hotline 093.2211.786 để được tư vấn ISO 14001 chi tiết và hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhé!

Chia sẻ

Tin liên quan