CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Quy trình ISO 14001 được thực hiện như thế nào – KNA CERT

Thiết lập Quy trình ISO 14001 một cách khoa học quyết định tới sự thành công trong việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp. Dưới đây là các bước trong quy trình thực hiện ISO 14001.


quy trinhf ISO 14001:2015

BƯỚC 1: KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ÁP DỤNG ISO 14001

Lãnh đạo doanh nghiệp chọn một ngày để họp toàn thể cán bộ công nhân viên trong tổ chức để tuyên bố về việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

BƯỚC 2: THÀNH LẬP CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

  • Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo môi trường – EMR
  • Thành lập Ban ISO
  • Bổ nhiệm trưởng Ban ISO
  • Thành lập đội ứng phó với tình huống khẩn cấp

BƯỚC 3: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

Tiến hành đánh giá sơ bộ để xác định điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức đối với việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường. Đồng thời xác định các yêu cầu pháp lý về môi trường và mong đợi của các bên liên quan.

BƯỚC 4: ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 14001:2015

Lựa chọn chuyên gia đào tạo ISO 14001 để tiến hành đào tạo nhận thức cho Đại diện lãnh đạo môi trường, các thành viên Ban ISO và một số nhân viên liên quan. Khóa đào tạo cần làm rõ các điều khoản và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cũng như những phương pháp, công cụ cần thiết để xây dựng Hệ thống quản lý môi trường. Kết thúc khóa đào tạo cần có bài kiểm tra để đánh giá hiệu quả của hoạt động đào tạo.

BƯỚC 5: LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Ban ISO có trách nhiệm lập kế hoạch xây dựng Hệ thống quản lý môi trường. Trong đó phân công công việc cụ thể cho từng phòng/ban, đơn vị, bộ phận liên quan, ai là người chịu trách nhiệm chính, kết quả dự kiến là gì, cần hoàn thành công việc trong thời gian bao lâu.

BƯỚC 6: SOẠN THẢO QUY TRÌNH, TÀI LIỆU ISO 14001

Để kế hoạch áp dụng ISO 14001 được triển khai một cách suôn sẻ, tổ chức cần xây dựng các quy trình, tài liệu, hướng dẫn công việc cụ thể. Ban ISO là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn này. Tất cả quy trình, tài liệu sau khi soạn thảo xong phải được trình lên lãnh đạo để phê duyệt

BƯỚC 7: ĐO ĐẠC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI

Căn cứ vào kết quả khảo sát thực trạng ban đầu, tổ chức tiến hành đo lường các yếu tố về môi trường tại cơ sở bao gồm: chất thải, nước thải, khí thải, tiếng ồn, … nhằm nắm rõ hiện trạng môi trường của tổ chức.

BƯỚC 8: HOÀN THIỆN HẠ TẦNG, TRANG BỊ CÔNG NGHỆ (NẾU CẦN)

Tổ chức cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng, xây dựng hoặc bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý chất thải, nước thải, khí thải hoặc áp dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường nếu cần thiết.

BƯỚC 9: TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO 14001

Các phòng/ban, đơn vị, bộ phận áp dụng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu đã được lãnh đạo phê duyệt vào thực tế. Quá trình thực hiện ISO 14001 phải đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn công việc đã đề ra.

BƯỚC 10: ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Các thành viên Ban ISO được đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. Chỉ những cá nhân hoàn thành bài kiểm tra mới được thực hiện đánh giá nội bộ.

BƯỚC 11: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ GIAI ĐOẠN 1

Chuyên gia đánh giá nội bộ tiến hành đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Việc đánh giá nội bộ phải được tiến hành theo đúng quy trình, không thiên vị, giấu lỗi.

BƯỚC 12: HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC GIAI ĐOẠN 1

Tổ chức tiến hành khắc phục tại những điểm chưa phù hợp phát hiện được trong quá trình đánh giá nội bộ giai đoạn 1, thảo luận và tìm ra nguyên nhân của sự không phù hợp.

BƯỚC 13: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ GIAI ĐOẠN 2

Mục đích của việc đánh giá nội bộ giai đoạn 2 là rà soát lại những điểm chưa phù hợp phát hiện trong đánh giá giai đoạn một, đánh giá hiệu quả của hành động khắc phục.

BƯỚC 14: XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo xem xét kết quả đánh giá nội bộ, đưa ra các chỉ đạo, quyết định điều chỉnh nếu cần thiết, đồng thời xem xét viêc chuẩn bị chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường.

BƯỚC 15: ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN ISO 14001

Khi nhận thấy Hệ thống quản lý môi trường đã sẵn sàng, tổ chức tiến hành đăng ký chứng nhận ISO 14001 với cơ quan chứng nhận có thẩm quyền.

BƯỚC 16: ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 14001

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận của tổ chức, cơ quan chứng nhận sẽ cử chuyên gia xuống cơ sở để đánh giá hiện trường. Đồng thời, chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện thẩm tra hệ thống quy trình, hồ sơ, tài liệu liên quan tới việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 của tổ chức

BƯỚC 17: HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC GIAI ĐOẠN 2

Báo cáo đánh giá chứng nhận sẽ được gửi tới tổ chức, trong đó ghi nhận các điểm chưa tuân thủ mà doanh nghiệp cần khắc phục. Tổ chức có trách nhiệm hoàn thành khắc phục theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

BƯỚC 18: NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 14001

Cơ quan chứng nhận xác minh việc hoàn thành khắc phục của tổ chức và cấp chứng chỉ ISO 14001 có hiệu lực 3 năm chứng minh tỏ chức đã xây dựng thành công Hệ thống quản lý môi trường đạt chuẩn.

BƯỚC 19: DUY TRÌ CHỨNG NHẬN ISO 14001

Để giấy chứng nhận ISO 14001 giữ nguyên được giá trị hiệu lực trong 3 năm, tổ chức phải hoàn thành các cuộc đánh giá giám sát định kỳ (12 tháng / lần) do cơ quan chứng nhận thực hiện.

Để tìm hiểu thêm về Quy trình thực hiện ISO 14001, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA Cert theo số hotline: 093.2211.786.


Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 14001:2015 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 14001: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status