CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

So Sánh Điểm Giống và Khác Nhau Giữa ISO 17025 Và ISO 9001:2015

Nếu bạn đã biết đến phiên bản mới cập nhật 2017 của tiêu chuẩn ISO 17025: 2017, bạn có thể sẽ tự hỏi tiêu chuẩn này là gì và nó có liên quan thế nào đến ISO 9001: 2015 và Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) trong tổ chức của mình. Bạn cũng có thể đặt ra câu hỏi: ISO 17025: 2017 là gì? Nó giống và khác với ISO 9001: 2015 như thế nào?

Trong bài viết này, KNACert sẽ cùng bạn tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 17025 và những điểm liên quan đến các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001 nhé!

Thông tin tổng quan về ISO 17025: 2017 

ISO 17025: 2017 phiên bản mới nhất là một hệ thống tiêu chuẩn bao gồm các điều khoản liên quan đến năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, phòng thí nghiệm - là phiên bản thứ ba của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này được sử dụng như thể các yêu cầu để đánh giá năng lực, sự công bằng và hoạt động nhất quán của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ở bất kỳ quy mô nào,số lượng nhân viên ít hay nhiều, ở mọi ngành công nghiệp. Các điều khoản của tiêu chuẩn này bao gồm những yêu cầu chung về tính bảo mật và công khai (khoản 4), yêu cầu cơ cấu (khoản 5) và các yêu cầu đối với các nguồn lực cần thiết như nhân sự và cơ sở vật chất, cũng như các nguồn lực kỹ thuật như thiết bị và điều kiện môi trường (khoản 6) .

Tất cả các yêu cầu cần thiết liên quan đến quy trình cũng được bao gồm trong hệ tiêu chuẩn (khoản 7). Đó là:

 • Xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng - Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng mình có thể thực hiện được chính xác những gì khách hàng mong muốn?
 • Tính phù hợp của phương pháp - Bạn làm thế nào để đưa ra quyết định, xác minh và xác thực các phương pháp mình định sử dụng?
 • Lấy mẫu - Khi thực hiện lấy mẫu trước khi thử nghiệm, bạn cần lập kế hoạch và tài liệu như thế nào?
 • Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn - Cần tuân thủ các quy trình nào để xử lý các đối tượng thử nghiệm và hiệu chuẩn mà bạn sẽ báo cáo?
 • Hồ sơ - Hồ sơ kỹ thuật nào cần được lưu giữ và chúng nên chứa đựng những gì?
 • Độ không đảm bảo đo - Làm thế nào để bạn đánh giá và báo cáo độ không đảm bảo đo hiệu chuẩn của mình?
 • Giá trị sử dụng của kết quả - Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng kết quả của mình là hợp lệ?
 • Báo cáo kết quả - Làm thế nào để bạn báo cáo kết quả của mình cho khách hàng, bao gồm những điều khoản chung và cụ thể, cũng như cập nhật báo cáo của mình?
 • Khiếu nại và công việc không phù hợp - Làm thế nào để bạn xử lý các khiếu nại và những công việc mình đã thực hiện nhưng được cho là không phù hợp?
 • Kiểm soát dữ liệu và thông tin - Làm thế nào để bạn kiểm soát dữ liệu và hệ thống thông tin trong phòng thí nghiệm của mình để đảm bảo nó hợp lệ và bạn có quyền truy cập vào những gì bạn cần?

Các điều khoản này cung cấp cho bạn những điều chi tiết để thực hiện nhằm chứng minh năng lực các hoạt động phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khoản 8, yêu cầu hệ thống quản lý đã được ghi rõ. Tuy nhiên, điều này giống và khác với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 như thế nào?

ISO 17025: 2017 vs ISO 9001: Điểm tương đồng và phân biệt khả năng áp dụng 2 tiêu chuẩn này

Điểm tương đồng 

điểm tương đồng giữa iso 9001 và iso 17025

Điểm tương đồng của hai tiêu chuẩn được tìm thấy trong khoản 8 của ISO 17025: 2017 liên quan đến các yêu cầu về hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 làm rõ rằng cần có một hệ thống quản lý chất lượng tổng thể để đảm bảo tính ổn định trong các hoạt động của phòng thí nghiệm, cũng như cung cấp cho các phòng thí nghiệm các phương án giải quyết tùy chọn dựa trên các điều khoản trong hệ thống quản lý ISO 9001 hiện tại hoặc tiêu chuẩn chất lượng khác (tùy chọn B)

Phân biệt khả năng có thể áp dụng 2 tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 và ISO 9001: 2015

Với ISO 9001:2015 thì có thể áp dụng cho bất kỳ loại hình tổ chức Doanh Nghiệp nào trong tất cả các ngành nghề trong khi đó chứng nhận tiêu chuẩn ISO 17025 chỉ áp dụng các các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn. Chính vì thế mà các yêu cầu của ISO 9001:2015 mang tính bao quát chung với toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng cho bất cứ loại hình Doanh Nghiệp nào. Còn ISO 17025:2017 chỉ có thể được áp dụng cụ thể về Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện trong phòng thí nghiệm hiệu chuẩn.

So Sánh Điểm Giống và Khác Nhau Giữa ISO 17025 Và ISO 9001:2015

Một ví dụ: Yêu cầu chung của ISO 9001: 2015 về tài nguyên cũng như quy trình chung đối với bất kỳ ngành nào nhưng tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 cho bạn biết các nguồn lực cần thiết và cách thực hiện mọi quy trình trong phòng thí nghiệm hiệu chuẩn.

Tuy nhiên, nếu bạn chưa triển khai tiêu chuẩn ISO 9001 thì có một bộ các yêu cầu của QMS ( hệ thống quản lý chất lượng )  tối thiểu cần thiết đối với tiêu chuẩn ISO 17025: 2017, được gọi là Tùy chọn A. Việc triển triển khai và chứng nhận ISO 9001 hoàn tòan tốt, không bắt buộc phải tuân thủ theo ISO 17025: 2017. Các yêu cầu tối thiểu này rất giống với các yêu cầu được tìm thấy trong ISO 9001: 2015, chúng bao gồm

 • Cải tiến
 • Quản lý đánh giá
 • Quản lý tài liệu hệ thống kiểm soát
 • Tài liệu về hệ thống quản lý
 • Hành động khắc phục
 • Giải quyết các rủi ro và các cơ hội
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Đánh giá nội bộ

Vậy điều gì còn thiếu trong Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của bạn nếu bạn chỉ thực hiện được các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 thay vì các yêu cầu của ISO 9001: 2015? Dưới đây là những điểm bạn cần đặc biệt chú ý:

 • Bối cảnh của tổ chức - ISO 17025: 2017 không nói về việc xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài hoặc các bên đối tác của tổ chức bạn hoặc việc thiết lập phạm vi QMS.
 • Lãnh đạo - Mặc dù một số cam kết về lãnh đạo thường được bao hàm, việc liệt kệ các cam kết lãnh đạo, bao gồm cả chính sách chất lượng, không được bao gồm trong ISO 17025: 2017.
 • Mục tiêu chất lượng - trong ISO 9001: 2015, đây là những mục tiêu cải tiến quan trọng cho QMS nhưng chúng không được gộp vào trong ISO 17025: 2017.
 • Một số quy trình hỗ trợ - Mặc dù ISO 17025: 2017 bao gồm nhiều yêu cầu về nguồn lực và hỗ trợ khi áp dụng cho các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn, nhưng nó không bao gồm tất cả các yêu cầu trong ISO 9001: 2015. Chẳng hạn, ISO 17025: 2017 không bao gồm các yêu cầu sự hiểu biết tường tận về tổ chức.
 • Giám sát và đo lường - Mặc dù có các yêu cầu về giám sát và đo lường trong ISO 17025: 2017 nhưng những điều này không nhất thiết phải giải quyết tất cả các yêu cầu trong ISO 9001: 2015.

Bao gồm các điều khoản hoạt động của ISO 9001: 2015, tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 về cơ bản là một bộ hướng dẫn để các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn có thể giải quyết được các yêu cầu này. Đây là lý do mà Tùy chọn B xuất hiện trong tiêu chuẩn hiệu chuẩn, vì một số công ty sẽ thấy hữu ích khi đáp ứng được tất cả các điểu khoản ISO 9001: 2015 thay vì chỉ dừng ở mức tối thiểu.

ISO 9001: 2015 có thể mang lại lợi ích như thế nào cho các phòng thí nghiệm áp dụng ISO 17025: 2017?

Có rất nhiều lợi ích được thêm vào nếu bạn đề cập đến tất cả các điều khoản cầu ISO 9001: 2015 (hoặc ít nhất là các nguyên tắc), thay vì chỉ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về quản lý. Chẳng hạn, các điều khoản và thuật ngữ của ISO 9001 cho bạn biết rõ hơn về rủi ro, bối cảnh của tổ chức, thông tin tài liệu, mục tiêu chất lượng và việc làm thể nào để lãnh đạo tổ chức hiệu quả hơn. Từ đó trao quyền cho các phòng thí nghiệm để họ tính toán dựa trên rủi ro và cách tiếp cận theo quy trình để đáp ứng các điều khoản của ISO 17025, nhằm quản trị rủi ro và thúc đẩy việc cải tiến trở nên hiệu quả hơn.

 Lời kết,

Những yêu cầu tối thiểu về QMS có trong ISO 17025: 2017 được bao gồm trong các yêu cầu của ISO 9001: 2015.

Vì vậy, hãy nhớ rằng, sự lựa chọn tùy thuộc vào bạn. Để tìm ra cách tốt nhất để công ty của mình tuân thủ các tiêu chuẩn đã chọn, hãy suy nghĩ cẩn thận khi đưa ra các quyết định này.


 
✅⭐ Dấu IAF Công nhận Quốc tế 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Thủ tục đăng ký nhanh gọn 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Chính sách hậu mãi sau chứng nhận 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786

Chia sẻ

Tin liên quan