CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Giải pháp giúp tổ chức áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Việc doanh nghiệp chủ động xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 9001 trong doanh nghiệp cả bạn chính là một cách tuyệt vời để hệ thống ISO 9001 phát huy hết hiệu quả. Tuy nhiên với những tổ chức, doanh nghiệp mới áp dụng ISO 9001 thường khá lúng túng trong bước triển khai. Làm thế nào để thực hiện Hệ thống Quản lý ISO 9001 một cách tốt nhất đang là bài toán nhiều doanh nghiệp cần có lời giải đáp.


ISO 9001:2015 – Hệ thống Quản lý Chất lượng toàn diện

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 từ khi ra đời cho đến nay đã có nhiều cải tiến thay đổi cập nhật cho phù hợp với thời đại. Phiên bản mới nhất 2015 này cũng là tiêu chuẩn hiện đang được sử dụng để chứng nhận QMS cho các tổ chức. Tại Việt Nam bộ tiêu chuẩn này được đưa vào yêu cầu hệ thống quốc gia và có tên gọi là TCVN ISO 9001;2015.

áp dụng hệ thống ISO 9001

Theo đó những doanh nghiệp đang dùng phiên bản cũ sẽ có 3 năm để chuyển đổi lên phiên bản mới nhất này. Sau 3 năm thì những giấy chứng nhận cũ sẽ không còn hiệu lực nữa. Tính cho đến nay có đến hàng triệu giấy chứng nhận ISO 9001 được trao trên toàn thế giới mang lại hiệu quả đáng kể giúp tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Giải pháp giúp doanh nghiệp áp dụng hiệu quả ISO 9001

Để việc áp dụng thực hiện hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO vào tổ chức, doanh nghiệp thực sự đạt hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần thực hiện môt số giải pháp sau:

 • Một là, Cần đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tuân thủ các quy trình ISO.
 • Hai là, thường xuyên cử cán bộ,phụ trách ISO của các cơ quan, đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, ISO 9001:2015.
 • Ba là, mỗi cơ quan phải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ; kiểm soát tốt hơn nữa việc thực hiện các quy trình ISO của đơn vị mình; đề xuất kịp thời, chính xác việc khen thưởng, phê bình đối với các tập thể, cá nhân trong việc áp dụng ISO vào giải quyết công việc.

Giải pháp tích hợp các Hệ thống Quản lý Chất lượng hiệu quả

Hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là quá rõ ràng không cần bàn cãi. Tuy nhiên hiện nay các tổ chwucs, doanh nghiệp có thể có được lợi ích kép khi áp dụng tích hợp Hệ thống Quản lý vào trong cùng một doanh nghiệp được.

Cho dù thời gian đầu việc triển khai này khá khó và đòi hỏi những người có kinh nghiệp áp dụng tuy nhiên sau khi đã thực hiện song song hai hệ thống quản lý vào bạn sẽ có thể thấy được việc áp dụng ISO 9001 cũng như các hệ thống tiêu chuẩn khác sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn với hiệu quả cao nhất.

Việc tích hợp các hệ thống Quản lý (HTQL) đang dần trở thành một giải pháp được khá nhiều tổ chức, doanh nghiệp Việt áp dụng. Với một hệ thống tích hợp một cách bài bản sẽ có thể giúp đáp ứng được các yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ, khách hàng đồng thời từng bước thị trường và luật pháp cũng như nội bộ của doanh nghiệp.

áp dụng hệ thống ISO 9001

Một Hệ Thống Quản lý Tích Hợp IMS - Integrated Management System khi được áp dụng các hệ thống cũng như quy trình của một tổ chức thành một khung hoàn chỉnh giúp cho phép một tổ chức hoạt động như một đơn vị duy nhất với các mục tiêu thống nhất.

Như đã nói ở trên thì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là tiêu chuẩn cơ bản nhất có thể tích hợp được các hệ thống quản lý khác như: Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018, Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP…

Những hệ thống này sẽ được xây dựng cũng như triển khai một cachsrieeng biệt và độc lập với nhau. Tuy nhiên với nguyên tắc vận hành của các bộ tiêu chuẩn này thì về cơ bản tất cả các HTQL đều có những phương pháp tiếp cận chung và có thể được kiểm soát và vận hành cũng như áp dụng chúng theo một cách tích hợp.

Hiện nay, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 là 3 hệ thống quản lý phổ biến được tích hợp với nhau giúp nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Những lợi ích mà một hệ thống quản lý tích hợp mang lại?

Với giải pháp tích hợp hệ thống quản lý sẽ giúp cho doanh nghiệp tối ưu các nguồn lực, đồng thời mang lại các lợi ích như:

 • Tạo ra sự thống nhất quản lý trong các hoạt động
 • Xác định hiệu quả công tác quản lý một cách toàn diện
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Cải tiến quy trình sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu khách hàng
 • Giảm thiểu số lần đánh giá giám sát
 • Thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường, người lao động và sự phát triển bền vững
 • Tăng doanh thu và lợi nhuận
 • Cải thiện hình ảnh trong mắt khách hàng, đối tác và người tiêu dùng
Chia sẻ

Tin liên quan