CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Khảo sát số lượng chứng nhận ISO được cấp năm 2018

Theo khảo sát của ủy ban tiêu chuẩn hóa ISO về chứng nhận các Hệ thống quản lý quốc tế năm 2018 về số lượng giấy chứng nhận ISO được công nhận quốc tế.


Hàng năm một cuộc khảo sát về số lượng chứng chỉ ISO được chứng nhận trên thế giới được thống kê. Các tổ chức chứng nhận trên toàn thế giới cung cấp dữ liệu cho tổ chức chứng nhận ISO thế giới.

Bảng dưới đây có thống kê lại tổng số giấy chứng nhận ISO hợp lệ và các địa điểm được cấp giấy chứng nhận. Với mỗi tiêu chuẩn, số lượng chứng chỉ và số lượng địa điểm được hiển thị cạnh nhau để đưa ra một bức tranh toàn diện hơn. Chứng chỉ là bằng chứng do tổ chức chứng nhận cấp cho khách hàng, khi đã chứng minh được sự phù hợp với tiêu chuẩn và "sites" là một địa điểm cố định nơi tổ chức làm việc (sản xuất, dịch vụ,…).

thống kê số lượng iso được cấp

Tổng số chứng chỉ hợp lệ thấp hơn so với năm 2017. Lý do giảm được phân loại thành 3 loại:

  • Dữ liệu được báo cáo bởi một số tổ chức chứng nhận lớn, có sự dao động từ năm này sang năm khác.
  • Một số bên cung cấp dữ liệu đã điều chỉnh báo cáo số lượng các lĩnh vực được chứng nhận bằng cách tách biệt hai câu hỏi trong bảng câu hỏi khảo sát năm 2018 (các câu hỏi này thường được liên kết trong các khảo sát trước đây, dẫn đến một số nhầm lẫn trong các trường hợp thuộc nhiều lĩnh vực cấp giấy chứng nhận).
  • Một số tổ chức chứng nhận quan trọng ở một số quốc gia đã không tham gia.

Vì những lý do được liệt kê ở trên, ISO đã quyết định công bố kết quả năm 2018 mà không có kết quả trước đây. Với sự điều chỉnh của một số bên cung cấp dữ liệu liên quan đến số lượng chứng chỉ, địa điểm và lĩnh vực, việc so sánh các số liệu về số lượng chứng chỉ hợp lệ với khảo sát trước đây sẽ không đưa ra kết luận chính xác. Mức chứng chỉ hợp lệ năm 2018 là sự phản ánh tốt hơn về tình hình trên thị trường.

Tại Việt Nam, số lượng chứng chỉ hợp lệ được cấp như sau:

tiêu chuẩn iso 9001

Theo thống kê thì tại Việt Nam số lượng giấy chứng nhận được cấp nhiều nhất là chứng chỉ ISO 9001:2015- Hệ thống quản lý Chất lượng, chứng chỉ ISO 14001:2015- Hệ thống quản lý Môi trường và ISO 22000:2018- Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm. Điều đáng nói là số lượng ISO 45001:2018- An toàn Sức Khỏe- Nghề Nghiệp cho thấy sự gia tăng nhiều hơn.

Xem thống kê tại đây: https://tinyurl.com/rgwpmk8

Nguồn: iso.org & tổng hợp

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status