CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Sổ tay Môi trường ISO 14001:2015 và những điều cần biết

Với những Doanh Nghiệp có thực hiện áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 hầu như đều có một cuốn sổ tay môi trường. Đây là một tài liệu mô tả hệ thôgns quản lý môi trường nhằm triển khai kế hoạch, chính sách môi trường cho Doanh Nghiệp.


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Đây là một tài liệu quan trọng cần phải xây dựng nhưng lại không phải là tài liệu bắt buộc phải có. Chính vì thế nhiều Doanh Nghiệp còn chưa thực sự hiểu đúng và thực hiện tài liệu này hiệu quả. Trong bài viết này KNA Cert sẽ giúp quý Doanh Nghiệp hiệu cặn kẽ về sổ tay môi trường ISO 14001:2015.

SỔ TAY MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2015

SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015 THỰC CHẤT LÀ GÌ?

Theo khái niệm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14001 thì cuốn sổ tay môi trường ISO 14001:2015 là một bản mô tả thông tin cần thiết và bao quát về hệ thống Quản lý môi trường của Doanh Nghiệp. Sổ tay này bao gồm những thông tin cơ bản và khái quát nhất hỗ trợ tổ chức trong quá trình triển khai hệ thống quản lý môi trường.

Phiên bản mới nhất của bộ Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường được Tổ chức ISO ban hành có đưa ra khuôn khổ, quy định về yêu cầu với các tổ chức trong xây dựng, thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Sổ tay môi trường ISO 14001:2015 nằm trong hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý môi trường. Tài liệu này cũng như hệ thống quản lý môi trường được xây dựng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu và hạn chế tối đa những vấn đề gây ra ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Thông qua đó tăng năng suất và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.


SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015 BAO GỒM NHỮNG GÌ

Theo kinh nghiệm của những Doanh Nghiệp áp dụng thành công hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thì cuốn sổ tay môi trường là thực sự cần thiết. Đây là một trong những tài liệu quan trọng bắt buộc phải có theo quy định của tiêu chuẩn ISO 14001 trong phiên bản 1996 và 2004. Tuy nhiên bước sang phiên bản mới nhất 2015 thì không có quy định bắt buộc đối với tài liệu này.

Tùy thuộc vào điều kiện sản xuất và mô hình của riêng mỗi Doanh Nghiệp mà việc xây dựng nội dung cho sổ tay môi trường ISO 14001:2015 sẽ có sự khác nhau.

Tuy nhiên một số nội dung cơ bản của sổ tay môi trường thường bao gồm:

Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp triển khai hệ thống ISO 14001:2015

 • Phạm vi áp dụng của sổ tay môi trường và mục đích sử dụng;
 • Định nghĩa và các từ viết tắt trong sổ tay môi trường;
 • Những tiêu chuẩn sử dụng để tham khảo hoặc tài liệu viện dẫn, trích dẫn được sử dụng trong sổ tay môi trường;
 • Các yêu cầu áp dụng hệ thống quản lý môi trường bao gồm yêu cầu chung, chính sách môi trường, khía cạnh môi trường, chương trình quản lý môi trường, yêu cầu về pháp luật và những yêu cầu khác;
 • Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp cùng với những thông tin về nguồn lực, đào tạo, nhận thức của cán bộ công nhân viên, thông tin liên lạc nội bộ và thông tin với những bên liên quan, tài liệu sử dụng cho hệ thống quản lý môi trường và phương thức kiểm soát tài liệu;
 • Phương hướng chuẩn bị cho các tình trạng khẩn cấp;
 • Kiểm tra và những hành động khắc phục;
 • Giám sát và đo lường;
 • Đánh giá hệ thống quản lý môi trường;
 • Xem xét của lãnh đạo và phương hướng cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Trên đây là những thông tin cơ bản thường có trong sổ tay môi trường ISO 14001:2015 được các Doanh Nghiệp áp dụng hiện nay.

SỔ TAY MÔI TRƯỜNG THEO ISO 1400:2015

QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THEO ISO 14001:2015

Theo tài liệu về Sổ tay môi trường ISO 14001:2015  thì có những yêu cầu các tổ chức phải thiết lập, áp dụng và duy trì một hay nhiều quá trình cần thiết cho việc trao đổi thông tin bên ngoài cũng như thông tin nội bộ tích hợp với hệ thống quản lý môi trường. Ngoài ra hệ thống quản lý môi trường của tổ chức cần phải xây dựng hệ thống thông tin dưới dạng văn bản bao gồm:

 • Thông tin dạng văn bản xây dựng theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015;

 • Thông tin dạng văn bản phải được tổ chức xác định là cần thiết nhằm đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường.

Trong đó mức độ thông tin dạng văn bản được xác định đối với hệ thống quản lý môi trường thông qua sự khác nhau của nhiều yếu tố đánh giá giữa các tổ chức như quy mô; loại hình hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ; sự cần thiết để có thể chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ; tính phức tạp của những quá trình và sự tương tác giữa chúng; năng lực của cá nhân hay những người làm việc chịu sự kiểm soát của tổ chức.

Tài liệu ISO 14001:2015 pdf Dowload 


HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 BAO GỒM NHỮNG TÀI LIỆU HỒ SƠ BẮT BUỘC NÀO ?

Theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thì các Doanh nghiệp, tổ chức cần phải chuẩn bị một số tài liệu và hồ sơ bắt buộc như sau:

 • Chính sách môi trường;
 • Phạm vi của hệ thống quản lý môi trường;
 • Những quá trình cần thiết để giải quyết rủi ro và cơ hội;
 • Các tiêu chí đánh giá khía cạnh môi trường đáng kể;
 • Mục tiêu và kế hoạch môi trường có thể đạt được hiệu quả khi triển khai hệ thống quản lý môi trường;
 • Các khía cạnh môi trường và những tác động môi trường có liên quan;
 • Kiểm soát hoạt động;
 • Kế hoạch ứng phó với trường hợp khẩn cấp;
 • Hồ sơ về đào tạo trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm;
 • Hồ sơ về nghĩa vụ phải tuân thủ;
 • Bằng chứng về giao tiếp;
 • Kết quả giám sát và đo lường;
 • Chương trình và kết quả đánh giá nội bộ;
 • Kết quả xem xét của lãnh đạo;
 • Kết quả của những hành động khắc phục.

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

 • Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Hotline: 093.2211.786 – 02438.268.222
 • Email: salesmanager@knacert.com
 • Website: https://knacert.com.vn/
Chia sẻ

Tin liên quan