CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng Nhận ISO 45001:2018 - Công Nhận Quốc Tế

CHỨNG NHẬN ISO 45001:2015 

Thủ tục đơn giản - Chi phí hợp lý - Công nhận & thừa nhận toàn cầu
Tạo giá trị thương hiệu và lợi thế cạnh tranh cho Doanh Nghiệp

Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO 45001 và OHSAS 18001

Hiểu rõ hơn khái quát các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018ISO 45001:2018 LÀ GÌ?

ISO 45001 là tên của một bộ tiêu chuẩn quốc tế có tính chất tự nguyện được phát triển bởi Hội đồng kỹ thuật ISO/TC 283 về Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Tiêu chuẩn ISO 45001 ra mắt vào ngày 12/03/2018 và thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 trước đây nên có tên gọi đầy đủ là ISO 45001:2018. Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tập hợp các yêu cầu để xây dựng một Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đạt chuẩn nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động bằng cách kiểm soát, hạn chế và cải tiến việc thực hiện an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc.

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH & S, để tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe/phúc lợi công nhân; tuy nhiên, cần lưu ý rằng một tổ chức có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành để giải quyết các vấn đề đó.


     >> Thống kê số lượng chứng chỉ ISO trên thế giới & tại Việt Nam


CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018 LÀ GÌ?

Chứng nhận ISO 45001 (ISO 45001 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận ISO 45001 có thẩm quyền thực hiện. Chứng nhận ISO 45001:2018 nhằm đánh giá sự phù hợp của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp.

CHỨNG CHỈ ISO 45001 LÀ GÌ?

Chứng chỉ ISO 45001:2018 được cấp bởi tổ chức chứng nhận có thẩm quyền sau khi doanh nghiệp hoàn thành đánh giá chứng nhận và khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có). Giấy chứng nhận ISO 45001 hợp lệ được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu.

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018


>> Thảo luận chi tiết 10 điều khoản & các yêu cầu của ISO 45001:2018  


10 LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

 • Khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp
 • Gia tăng niềm tin của nhân viên, khách hàng, đối tác
 • Tạo ra sự nhất quán đi đôi với hiệu quả công việc
 • Giảm chi phí bảo hiểm
 • Cải thiện sự an toàn của cá nhân và tổ chức
 • Cải thiện hệ thống giám sát, quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Củng cố hoạt động đánh giá và phòng ngừa rủi ro
 • Tạo lợi tức trong việc đầu tư (ROI)
 • Tập trung vào nghề nghiệp
 • Giải quyết các rủi ro và cơ hội trong quá trình làm việc

-> Hình ảnh trước & sau khi áp dụng ISO 45001:2018  >> 10 lợi ích tuyệt vời mà ISO 45001 đem lại cho doanh nghiệp

  >> Các câu hỏi về chứng nhận ISO 45001:2018


  QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 45001

  Quy trình chứng nhận ISO 45001 gồm qua các bước sau:

  • Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 45001

  Để được cấp chứng chỉ ISO 45001 hợp lệ, doanh nghiệp cần đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận ISO 45001. Ở bước đầu tiên này, doanh nghiệp phải khai báo những thông tin cần thiết theo yêu cầu và biểu mẫu mà tổ chức chứng nhận cung cấp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận ISO 45001.

  • Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá ISO 45001

  Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký chứng nhận ISO 45001 của doanh nghiệp, tổ chức chứng nhận sẽ gửi hợp đồng đánh giá chứng nhận bao gồm kế hoạch và chi phí chứng nhận cho doanh nghiệp. Ở bước này doanh nghiệp cần xem xét và chuẩn bị đánh giá chứng nhận ISO 45001.

  • Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1 (Stage 1 Audit)

  Đánh giá giai đoạn 1 là đánh giá sơ bộ. Đánh giá viên sẽ xem xét tài liệu của doanh nghiệp để kiểm tra xem hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001 hay chưa. Doanh nghiệp sẽ phải trình bày bằng chứng về tất cả các khía cạnh quan trọng của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận.

  • Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 (Stage 2 Audit)

  Đánh giá giai đoạn 2 được tiến hành một cách kỹ lưỡng hơn. Tổ chức chứng nhận sẽ cử chuyên gia xuống trực tiếp cơ sở để đánh giá thực trạng tuân thủ ISO 45001 của doanh nghiệp. Kết thúc quá trình đánh giá, một báo cáo đánh giá sẽ được gửi tới doanh nghiệp, trong đó ghi chép lại những điểm chưa tuân thủ tiêu chuẩn để doanh nghiệp khắc phục trong thời gian quy định.

  • Bước 5: Thẩm xét hồ sơ ISO 45001

  Ngoài hoạt động đánh giá hiện trường, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành rà soát, thẩm duyệt kỹ càng hơn các tài liệu, quy trình, văn bản của doanh nghiệp để chắc chắn rằng tiêu chuẩn ISO 45001 được áp dụng một cách hợp chuẩn. Tổ chức chứng nhận có quyền yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu khi cần thiết.

  • Bước 6: Cấp chứng chỉ ISO 45001 có hiệu lực trong vòng 3 năm

  Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận ISO 45001 có hiệu lực trong vòng 03 năm cho doanh nghiệp sau khi xác minh doanh nghiệp đã hoàn thiện hành động khắc phục (nếu có).

  • Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ 2 lần trong 3 năm

  Chứng chỉ ISO 45001 sẽ được duy trì trong vòng 3 năm với điều kiện doanh nghiệp phải hoàn thành các cuộc đánh giá giám sát định kỳ theo kế hoạch của tổ chức chứng nhận. Thông thường, đánh giá giám sát sẽ được thực hiện 12 tháng/lần, có nghĩa là trong 3 năm, doanh nghiệp sẽ phải trải qua 2 cuộc giám sát. Nếu trong những lần đánh giá giám sát này, tổ chức chứng nhận phát hiện các vi phạm nghiêm trọng hoặc các lỗi sai không được khắc phục kịp thời thì chứng chỉ ISO 9001 của doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

  • Bước 8: Đánh giá tái chứng nhận sau 3 năm

  Như đã nói ở trên, chứng chỉ ISO 45001 có hiệu lực 3 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn 3 năm, doanh nghiệp cần tiến hành tái đánh giá để tiếp tục duy trì.


  DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRONG NGÀY ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 45001?

  1. Chuẩn bị về thời gian

  Tổ chức chứng nhận sẽ gửi thông báo về lịch đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm sắp xếp công việc cho phù hợp để đảm bảo tiến trình chứng nhận diễn ra theo đúng kế hoạch.

  1. Chuẩn bị về nhân sự

  Cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp là đối tượng tham gia vào quá trình đánh giá chứng nhận ISO 45001. Câu trả lời của họ sẽ góp phần vào việc quyết định xem doanh nghiệp có tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 hay không. Do đó, doanh nghiệp cần đảm bảo tất cả nhân viên đều biết cuộc đánh giá diễn ra khi nào để có mặt đầy đủ, phạm vi đánh giá là gì, họ giữ vai trò như thế nào trong cuộc đánh giá và cần làm những gì.

  1. Chuẩn bị cơ sở vật chất

  Ngoài việc thẩm duyệt hệ thống tài liệu ISO 45001, đánh giá viên của Tổ chức chứng nhận còn thực hiện kiểm tra hiện trường cơ sở, nhà xưởng để đảm bảo sự tuân thủ không chỉ nằm trên giấy tờ, lý thuyết mà còn được áp dụng cả trong thực tế. Vì vậy, doanh nghiệp cần rà soát lại tất cả trang thiết bị máy móc, các khu vực vận hành sản xuất, khắc phục hết những điểm thiếu sót để sẵn sàng cho ngày đánh giá chứng nhận.

  1. Chuẩn bị thông tin dạng văn bản

  Mặc dù không có quy định cụ thể danh mục tài liệu ISO 45001:2018 cần phải có chi tiết như thế nào nhưng doanh nghiệp cần phải xác định rõ những tài liệu nào là cần thiết và bắt buộc phải đáp ứng

  • Doanh nghiệp cần lưu ý chuẩn bị hồ sơ Pháp lý tối thiểu cần có trong ngày đánh giá ISO 45001 như sau:

  STT

  TÊN HỒ SƠ

  1

  DTM của nhà máy hoặc Cam kết BVMT

  2

  Quan trắc môi trường năm 2019

  3

  Quan trắc môi trường lao động năm 2019

  4

  Huấn luyện sơ cấp cứu định kỳ hàng năm và cấp chứng chỉ

  5

  Huấn luyện ATLĐ 6 nhóm theo ND 44 CP và 140 sửa đổi

  6

  Mua bảo hộ lao động (theo yêu cầu của Luật)

  7

  Mua phương tiện (quần áo, thiết bị) PCCC cho đội PCCC (25 người)

  8

  Kiểm định máy móc, thiết bị Nồi hơi, máy nén khí, xe nâng, cẩu trục, thang máy, bình tích áp có áp suất thành bình từ 0,7 bar trở lên (dựa vào thông số trên bình)

  9

  Kiểm tra chất lượng nước uống

  10

  Kiểm tra chất lượng nước ăn

  11

  Hồ sơ Huấn luyện đội PCCC năm 2019 bởi Công an PCCC

  12

  Bình xịt mắt khẩn cấp

  13

  Khám sức khỏe định kỳ năm 2019

  14

  Tủ sở cấp cứu (27 loại trang bị)

  15

  Kí Hợp đồng vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải thông thường

  16

  Thẩm duyệt + nghiệm thu + Phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ

  17

  Đo điện trở chống sét/tiếp địa điện nối đất - bắt buộc

  18

  Bảo hiểm cháy nổ (nhà xưởng, máy móc, hàng hóa)

  19

  Giấy phép xả thải (Phải làm nếu lưu lượng xả thải từ 5m3/ngày đêm trở lên hoặc có thành phần nguy hại - thường ít phải làm)

  20

  Giấy phép khai thác và sử dụng nước ngầm nếu có khai thác - thường ít khai thác

  21

  Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại (nếu khối lượng phát sinh từ 600kg/năm)

   

  • Theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, những tài liệu về OH&S cần phải duy trì trong suốt quá trình áp dụng OH&S bao gồm:

  Tài liệu bắt buộc

  Điều khoản theo ISO 45001

  1. Phạm vi của hệ thống quản lý OH&S

  Điều khoản 4.3

  2. Chính sách OH&S

  Điều khoản 5.2

  3. Nhiệm vụ và quyền hạn trong OH&SMS

  Điều khoản 5.3

  4. Quy trình đánh giá rủi ro OH&S

  Điều khoản 6.1.2.2

  5. Mục tiêu và kế hoạch để đạt được mục tiêu OH&S

  Điều khoản 6.2.2

  6. Quy trình chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp

  Điều khoản 8.2

   • Bên cạnh đó, tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cũng yêu cầu doanh nghiệp cần phải lưu trữ một số hồ sơ bắt buộc sau đây:

   Hồ sơ bắt buộc

   Điều khoản theo ISO 45001

   1. Rủi ro, cơ hội và hành động giải quyết chúng

   Điều khoản 6.1.1

   2. Các yêu cầu pháp lý và những yêu cầu khác

   Điều khoản 6.1.3

   3. Bằng chứng về đào tạo OHS cho nhân viên

   Điều khoản 7.2

   4. Bằng chứng về trao đổi thông tin

   Điều khoản 7.4.1

   5. Hồ sơ thực hiện ứng phó với những tình huống khẩn cấp tiềm ẩn ( hồ sơ giả định)

   Điều khoản 8.2

   6. Kết quả của việc giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá việc thực hiện

   Điều khoản 9.1.1

   7. Bảo trì, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra thiết bị kiểm soát

   Điều khoản 9.1.1

   8. Báo cáo đánh giá sự tuân thủ

   Điều khoản 9.1.2

   9. Chương trình đánh giá nội

   Điều khoản 9.2.2

   10. Báo cáo đánh giá nội bộ

   Điều khoản 9.2.2

   11. Kết quả xem xét lãnh đạo

   Điều khoản 9.3

   12. Hồ sơ Hành động khắc phục

   Điều khoản 10.2

   13. Bằng chứng của việc cải tiến liên tục

   Điều khoản 10.3

    

   • Những tài liệu hồ sơ không bắt buộc khác nhưng cũng quan trọng với doanh nghiệp

   Tài liệu bắt buộc nhưng không cần thiết

   Điều khoản theo ISO 45001

   1. Quy trình xác định bối cảnh của tổ chức và các bên quan tâm

   Điều khoản 4.1

   2. Sổ tay OH&S

   Điều khoản 4

   3. Quy trình tham vấn và tham gia của người lao động

   Điều khoản 5.4

   4. Quy trình xác định và đánh giá mối nguy

   Điều khoản 6.1.2.1

   5. Quy trình trao đổi thông tin

   Điều khoản 7.4.1

   6. Quy trình kiểm soát  tài liệu và hồ sơ

   Điều khoản 7.5

   7. Quy trình lập kế hoạch và kiểm soát vận hành

   Điều khoản 8.1

   8. Quy trình quản ký thay đổi

   Điều khoản 8.1.3

   9. Quy trình đánh giá nội bộ

   Điều khoản 9.2

   10. Quy trình xem xét lãnh đạo

   Điều khoản 9.3

   11. Quy trình điều tra sự cố

   Điều khoản 10.2

   12. Quy trình quản lý sự không phù họp và hành động khắc phục

   Điều khoản 10.2

   Một lưu ý khác khi xây dựng danh mục tài liệu ISO 45001:2018 là hãy giữ tài liệu thật đơn giản, rõ ràng. Một tài liệu quá phức tạp sẽ chỉ khiến các quy trình hoạt động kém hiệu quả đi, thậm chí là làm trì trệ cả hệ thống.

   Trong quá trình xây dựng tài liệu OH&S, các doanh nghiệp nên tập trung vào hiệu quả và tạo ra các quy trình, tài liệu có thể áp dụng thực tế. 

    


   CHI PHÍ CHỨNG NHẬN ISO 14001 TRONG VÒNG 3 NĂM 

   Để hoàn thành chứng nhận ISO 45001, doanh nghiệp cần bỏ ra chi phí bao nhiêu? Thực tế, rất khó để có thể trả lời câu hỏi này một cách cụ thể bởi chi phí đánh giá ISO 45001 phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Về cơ bản, chi phí chứng nhận ISO 45001 trong vòng 3 năm bao gồm:

   • Chi phí đánh giá chứng nhận năm đầu
   • Chi phí đánh giá & xem xét tài liệu Giai đoạn 1
   • Chi phí đánh giá chính thức & viết báo cáo Giai đoạn 2
   • Chi phí đăng ký dấu công nhận
   • Chi phí giám sát 2 lần trong 3 năm
   • Chi phí đánh giá giám sát & báo cáo năm thứ nhất
   • Chi phí đánh giá giám sát & báo cáo năm thứ 2

   Các chi phí trên sẽ phụ thuộc tùy từng:

   • Quy mô: Tổng số nhân sự bao gồm nhân sự văn phòng, công nhân nhà máy, nhân sự tại tất cả cá địa điểm khách hàng muốn đánh giá
   • Phạm vi: Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp muốn được đánh giá và ghi vào chứng chỉ (Ví dụ: sản xuất linh kiện điện tử, dịch vụ xử lý rác thải, in ấn bao bì, sản xuất hóa chất công nghiệp…)
   • Địa điểm: Tổng số địa điểm khách hàng đăng ký đánh giá chứng nhận
   • Yêu cầu riêng đối với mỗi doanh nghiệp

   Vì vậy mà mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có chi phí chứng nhận ISO 45001 khác nhau.


   TẠI SAO NÊN CHỌN KNA CERT LÀ ĐƠN VỊ CHỨNG NHẬN ISO 45001:2015

   • Miễn phí một số dịch vụ đi kèm khi đánh giá chứng nhận ISO 45001:2015 bởi KNA Cert       
    • Đào tạo ATLĐ các nhóm
    • 01 khóa học Public về ISO 9001, ISO 14001…trong Danh sách khóa hoc Public tại KNA
    • 01 buổi đánh giá thử năm thứ 1 trước khi đánh giá chính thứ
    • Chứng chỉ được công nhận toàn cầu, đáp ứng nhu cầu trong nước & xuất khẩu tại thị trường quốc tế
    • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của KNA
   • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của KNA CERT có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động đánh giá chất lượng tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho với nhu cầu của doanh nghiệp.

   • Mạng lưới đánh giá rộng lớn: KNA Cert với 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của KNA Cert có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.

   • Dịch vụ Chứng Nhận ISO 9001 hàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc các khiếu nại của khách hàng luôn được lắng nghe với cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của KNA Cert.

   • Được thừa nhận & công nhận quốc tế


    MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU TẠI KNA CERT 


     CÔNG TY TNHH VALUETRONICS VIỆT NAM 


    CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM


    CÔNG TY TNHH AMO VINA


    CÔNG TY TNHH FUKOKU 

     


    CÔNG TY TNHH MUSASHI ELECTRONICS VIỆT NAM


    CÔNG TY TNHH LF LOGISTICS (VIETNAM)

   Chia sẻ

   Dịch vụ liên quan